Økte verdien med 70% siste år

Verdien på Telenors egenkapital har økt med mellom 24 til 30 mrd. kroner siste år, eller nærmere 70 prosent på et år. Dette kommer fram i to verdivurderinger gjort av Elcon Securities og Dresdner Kleinwort Benson. Generell markedsvekst og lavere risiko i utenlandsprosjektene er blant plussfaktorene for selskapet.

Verdien på Telenors egenkapital har økt med mellom 24 til 30 mrd. kroner siste år, eller nærmere 70 prosent på et år. Dette kommer fram i to verdivurderinger gjort av Elcon Securities og Dresdner Kleinwort Benson. Generell markedsvekst og lavere risiko i utenlandsprosjektene er blant plussfaktorene for selskapet.

Verdivurderingene gjøres for Telenors eier, Samferdselsdepartementet, og baseres på en vurdering som om selskapet hadde vært notert på børsen.

Mens Dresdner Kleinwort Benson mener egenkapitalen til Telenor er verdt mellom 45 og 50 mrd kroner, er tilsvarende anslag for Elcon 40 til 50 mrd. kroner.

De to rapportene peker begge på flere forhold som gjør Telenor mye mere verdt i år enn for bare et år siden. Foruten telekombransjens generelle vekst, og enkelte Telenors-selskapers evne til å levere resultater raskere enn forventet og 2 nye milliarder fra eierne til ny egenkapital, er det utenlandssatsingene som er blant de viktigste årsakene til at "nu går alt så meget bedre". Det er likevel betydelig usikkerhet knyttet til flere av selskapets internasjonale prosjekter.

Telenor International har en beregnet markedsverdi på 10 mrd. kroner, 20% av hele Telenor-konsernet - 25% om en tar utgangspunkt i at Elcons Telenor-verdi ligger mellom 40 og 50 mrd. kroner.

I rapportene heter det at Telenor må forvente at bidraget fra Telenor Nett, som i dag utgjør det meste av telenors overskudd, må erstattes med overskudd fra annen virksomhet i konsernet. Det forventes at dette kan erstattes fra Telenor Plus, Mobil og Nextel, foruten den internasjonale satsingen der mobiltelefoni-prosjekt og satellitt-distribusjon er hjørneteinene.

Samferdselsminister Odd Einar Dørum, sier han er godt fornøyd med verdiutviklingen i selskapet.

NØKKELTALL:

1997 1998E 1999E 2000E
Omsetning 25,518 27,655 29,049 30,070
EBITDA 6,836 7,955 8,760 9,846
EBIDA-margin 27% 29% 30% 33%
EBIT 2,766 3,376 3,819 4,390
Res. før skatt 1,915 1,689 2,410 3,494
EK 15,026 17,622 18,641 20,304
Utbytte 47,5% 30% 30% 30%

E= Elcons estimat Kilde: Elcon Securities

AVKASTNINGEN på europeiske telekomaksjer i perioden 6. juni 1997 til 29. mai 1998.

Selskap Kursøkning Relativt til det lokale markedet
Tele Danmark 87% 59%
France Telecom* 62% 19%
Telefonica 60% 9%
Telekom Italia 55% -36%
British Telecom 40% 13%
Deutsche Telekom 20% -31%
Gjennomsnitt 54% 6%

*= fom. 24.10.97 Kilde: Elcon Securities

AVKASTNINGEN for mobiloperatører i perioden 6. juni 1997 til 29. mai 1998.

Operatør Kursøkning Relativt til det lokale marked
NetCom ASA 144% 137%
Netcom Systems AB 175% 152%
Telecom Italia Mobile 81% 58%
Europolitan 204% 181%
Vodafone 150% 125%
Telcel 106% 33%
Orange 170% 145%
Gjennomsnitt 147% 119%

Kilde: Elcon Securities

Til toppen