Ola og Kari skal bestemme MinSide-innhold

Teknologirådet inviterer nå vanlige borgere til innspill på nye digitale tjenester til MinSide-portalen.

Teknologirådet inviterer nå vanlige borgere til innspill på nye digitale tjenester til MinSide-portalen.

I desember lanseres etter planen første versjon av den såkalte MinSide, som skal samle offentlige tjenestetilbud i én internett-portal.

En slik personlig borgerportal på Internett vil digitalisere mye av samhandlingen mellom borgerne og offentlig sektor.

Nå vil Teknologirådet inviterer vanlige borgere i Østlandsområdet til å delta i tre borgerpaneler som skal gi råd til Stortinget og Regjeringen om hvordan offentlige tjenester på Internett bør utvikles i årene som kommer.

Panelene vil dekke områdene helse, familie og økonomi. Deltakerne trenger ingen spesielle forkunnskaper innen IT eller bruk av internett, men må være over 18 år og bosatt i rimelig reiseavstand fra Oslo.

Det kan for eksempel være i forbindelse med egen eller pårørendes sykdom, bruk av tjenester som fritt sykehusvalg, søknad om barnehage, eller i forhold til pensjon, dagpenger, skatt og næringsvirksomhet.

Til toppen