Ola og Kari vil gjerne "safe" på nettet

Mer enn hver tredje nordmann vil helst gå inn på en norsk webside hvis de skal handle over nettet. Kun en av hundre foretrekker å handle i amerikanske nettbutikker. Det viser en undersøkelse foretatt av Europay.

Mer enn hver tredje nordmann vil helst gå inn på en norsk webside hvis de skal handle over nettet. Kun en av hundre foretrekker å handle i amerikanske nettbutikker. Det viser en undersøkelse foretatt av Europay.

Europay, selskapet bak MasterCard, foretok i juli en undersøkelse om netthandel i 15 europeiske land. Undersøkelsen viser at mer enn hver tredje nordmann helst vil gå inn på en norsk webside hvis de skal handle over nettet. 15 prosent svarer samtidig at det er mer sannsynlig at de vil handle fra utenlandske nettbutikker dersom prisene oppgis i Euro. Denne tendensen er, ifølge Europay, lik i flere EU-land.

Kun én prosent av nordmennene foretrekker å handle på amerikanske websider. To prosent oppgir at de ville valgt å handle på en webside fra et annet skandinavisk land, og åtte prosent mener det er ett fett hvilken nasjonalitet nettbutikken de skal handle i har.

Når det gjelder betalingsmåte sverger de fleste - litt over halvparten - til å benytte kort. Blant svenskene er det bare en av tre som foretrekker kort som oppgjørsform.

Hverken nordmenn eller svensker benytter seg av betaling via mobiltelefonregningen i noen særlig grad (henholdsvis to og fem prosent).

Den største barrieren for netthandel er tilliten til sikkerheten på Internett, tror Europay. Ifølge undersøkelsen stoler bare en fjerdedel av den norske befolkningen på sikkerheten hos Internett-detaljistene. Og også svenskene er skeptiske til sikkerheten. Kun 21 prosent av svensker har tillit til at sikkerheten blir ivaretatt.

Mer om netthandel:
Slik lykkes nettbutikkene
Risikabelt å handle fra utenlandske nettbutikker
Én million nordmenn vil e-handle i 2001


Til toppen