OLAP-rapport særbehandler Microsoft

OLAP-rapporten som forteller at Microsoft har større markedsandel enn Oracle, lider av metodiske feil som diskriminerer oss, mener Harald Løvvik i Oracle Norge.

OLAP-rapporten som forteller at Microsoft har større markedsandel enn Oracle, lider av metodiske feil som diskriminerer oss, mener Harald Løvvik i Oracle Norge.

Harald Løvvik, markedssjef i Oracle Norge, mener at OLAP Report fra analyseselskapet Business Intelligence har brukt en annen metode for å beregne Microsofts andel av markedet for verktøy for online analyse (OLAP eller "online analytical processing"), enn for Oracle sin.

- Rapporten ser på omsetningen av OLAP-verktøy fra selskaper som Oracle og Cognos. Når det gjelder Microsoft, som ikke selger et eget OLAP-produkt, har man estimert den delen av Microsofts databaseomsetning som kan føres tilbake til online analytisk prosessering. Men Oracle har gjort akkurat som Microsoft, det vil si ført OLAP-funksjonalitet inn i databasen. Likevel er det bare omsetningen av OLAP-verktøyet Express som gjengis i rapporten.

Løvvik forklarer at flerdimensjonal analyse i stor grad er i ferd med å forlate kube-modellen som kjennetegner eldre OLAP-verktøy.

- Kube-modellen innebærer at du genererer en flerdimensjonal kube med utgangspunkt i data fra databasen, og bruker den til den flerdimensjonale analysen. Problemet man har erfart, er at kubene fort blir så komplekse, at de ikke lar seg generere over natta.

To forskjellige metoder brukes for å komme forbi dette problemet.

- Den ene er å dytte kuben inn i databasen, slik Microsoft gjør, og slik Oracle gjør i 9i. En annen teknikk kalles "materialiserte views" og går ut på å lage pregenererte virtuelle tabeller. Mange av våre kunder bruker denne teknikken i stedet for kuber, fordi den er raskere. Men dette kommer altså ikke fram i OLAP Report.

Løvvik mener at OLAP-markedet gjennomgår store forandringer i en tid da standardproduktene integrerer den tidligere spesialiserte OLAP-funksjonaliteten.

- For de tradisjonelle OLAP-leverandørene betyr dette tøffere tider. For Oracle betyr det heller nye muligheter, og vi får et bedre utgangspunkt for å konkurrere mot de tradisjonelle leverandørene.

Til toppen