Olav Stokke slutter i NextGenTel

Etter åtte år overlater Olav Stokke sjefsstolen i NextGenTel til en kvinne.

Olav Stokke slutter i NextGenTel

Etter åtte år overlater Olav Stokke sjefsstolen i NextGenTel til en kvinne.

Olav Stokke var med å etablerte NextGenTel i mars 2000, og tok selskapet på Oslo Børs i desember 2003.

NextGenTel ble oppkjøpt av TeliaSonera i mai 2006, og NextGenTel ble tatt av børs i juli samme år. Selskapet leverte det beste økonomiske resultatet noensinne i 2007, og inngangen til 2008 ser også lovende ut.

Nå slutter Stokke i NextGenTel etter eget ønske, og har foreløpig ingen andre konkrete planer, ifølge Teleavisen.

Yvonne Djerf (50) tiltrer som konstituert administrerende direktør. Hun har jobbet i TeliaSonera i 20 år og blant annet vært HR-ansvarlig innen bredbåndsvirksomheten.

Djerf inngår i dag i ledergruppen for forretningsområdet Bredbånd i TeliaSonera, der hun er senior visepresident i HR. Djerf har 20 års erfaring fra TeliaSonera innenfor ulike posisjoner som direktør for produkter, IT ledelse og nettverksoperasjoner i Sverige og internasjonalt.

Til toppen