OLC-emisjon verdsetter selskapet til 327 millioner kroner

I en emisjon har Online Club (OLC) hentet inn 120 millioner kroner, og utvidet antall aksjer i selskapet med hele 57,9 prosent. Kursen var på 95 kroner og verdien på selskapet kan da beregnes til å være rundt 327 millioner kroner.

I en emisjon har Online Club (OLC) hentet inn 120 millioner kroner, og utvidet antall aksjer i selskapet med hele 57,9 prosent. Kursen var på 95 kroner og verdien på selskapet kan da beregnes til å være rundt 327 millioner kroner.

Etter emisjonen er de ti største eierne henholdsvis Datum AS (Jan Haudemann Andersen), Orkla ASA, IMI AS, Torstein Tvenge, Insalvo AS, Piero AS, Statoil, Helge Gallefoss, Stockline og Jan P. Jørgensen.

Emisjonen ble gjennomført til en kurs på 95 kroner per aksje, og minstetegning var på 500.000 norske kroner. OLC fikk inn 120 millioner kroner ved denne emisjonen, som ble sluttført fredag i forrige uke. Det var ved emisjonen utstedelse av i overkant av 1,26 millioner nye aksjer. Fra før av var det noe over 2,181 millioner aksjer i selskapet, ifølge Verdipapirsentralen.

Emisjonen representerer en utvidelse av antall aksjer på 57,9 prosent. Når verdien på de nyutstedte aksjene var på 95 kroner, gir det en omtrentlig samlet verdi på selskapet på i overkant av 327 millioner kroner.

- Jeg er glad for at vi har funnet store, seriøse investorer som deler vår visjon, sier administrerende direktør i OLC, Hans Christian Qvist i en pressemelding fra selskapet.

Over nyttår skal OLC lanserer en ny handelsløsning for netthandel. Den innhentede kapital vil i første rekke benyttes til internasjonal ekspansjon, merkevarebygging, markedsføring og en kontinuerlig utvikling av Online Clubs tilbud for å møte den eksploderende interessen for internett-varehandel.

I styret i OLC sitter per i dag Knut Brundtland som styreformann, Brundtland er jurist i advokatfirmaet Bahr, mens styremedlemmer er administrerende direktør i Telenor Mobil, Stig Herbern, Harald Arnet fra den største eieren Datum og Claes Arnold som er internettansvarlig i SAS.

Det er foreslått ny struktur på OLC-styret, hvor Herbern er foreslått som ny styreformann. Brundtland vil da gå over til å være ordinær styremedlem. Det er også forelått å utvide styret med ett medlem og daglig leder i NorgesGruppen, Sverre Leiro er foreslått.

Disse forslagene skal behandles på generalforsamling 29.desember, hvor også emisjonen skal godkjennes.

Qvist vil overfor digi.no ikke svare på spørsmål om hvor mange aksjer de ulike aksjonærer kjøper seg opp til, og sier at dette er informasjon som vil bli offentlig i etterkant av generalforsamlingen.

Til toppen