Olivetti PC på blokken

Olivetti konsoliderer og selger unna selskaper for å bli lønnsomme i 1998. PC-divisjonen går på blokken og skal være avhendet innen utgangen av året. Tre andre selskaper i gruppen vil lide samme skjebne.

Olivetti konsoliderer og selger unna selskaper for å bli lønnsomme i 1998. PC-divisjonen går på blokken og skal være avhendet innen utgangen av året. Tre andre selskaper i gruppen vil lide samme skjebne.

Den nye sjefen i Olivetti, Roberto Colaninno, vil ta i bruk meget sterk lut for å gjøre Olivetti profitabel. Han konsoliderer konsernet ved å selge unna divisjoner og datterselskaper. Den prestisjetunge, men ulønnsomme PC-divisjonen samt tre andre forretningsenheter, skal avhendes innen nyttår. Salget forventes å bringe inn 3,4 milliarder kroner til det gjeldstyngede Olivetti.

Colaninno ønsker å rendyrke Olivetti som et telekommunikasjonsselskap og returnere selskapet til status som et lønnsomt industrikonsern. I tillegg til PC-divisjonen vil Colaninno selge unna Tecnost-enheten som produserer minibank- og billettautomater, Decision Systems International som driver vedlikehold for stormaskiner, og Venture Capital USA som finansierer nystartete bedrifter.

I 1997 vil konsolideringen fortsette og det vil bli solgt unna flere forretningsområder. Til sammen venter Colaninno å få inn mellom 4,2 og 5,1 milliarder kroner ved salg av forretningsområder i 1996 og 1997 .

Collaninno kom med sine planer torsdag og fredag i sitt første møte med analytikere i henholdsvis Milan og London. Han understreket at han ønsker å gjøre selskapet lønnsomt ved å selge unna verdier og kvitte seg med ulønnsomme og ikke-kommersielle områder. Colannino avviste å øke kapitalen i selskapet for å oppnå lønnsomhet.

Collaninno uttalte at han ser 1997 som et omstillingsår og at konsernet blir lønnsomt i 1998. Analytikere sa at de var imponert over Colaninno, men presiserte at tiltroen til Olivetti, som ikke har tjent penger siden 1990, er meget begrenset.

Til toppen