Olivetti skylder over 10 mrd. kr

Olivettigruppens gjeld er nesten doblet i juli og august til svimlende 10,5 milliarder kroner. Dermed står konsernets svakere enn forventet og veien tilbake kan bli lang.

Olivettigruppens gjeld er nesten doblet i juli og august til svimlende 10,5 milliarder kroner. Dermed står konsernets svakere enn forventet og veien tilbake kan bli lang.

Olivettigruppens gjeldsbyrde har doblet seg i juli og august fra 5,4 milliarder til svimlende 10,5 milliarder kroner. Analytikere som følger selskapet er overrasket og vet ikke om det skyldes sesongvariasjoner eller om det dreier seg om en forverring av Olivettis økonomiske tilstand. Olivetti la skylden på sesongbetonte økninger i betaling av underleverandører på snaue 2 milliarder kroner, betaling for omstruktureringer, samt investeringer i Omnitel mobiltelefonkonsortiet.

Den økte gjeldsbyrden skapte uroligheter i markedet og førte til at Olivettis aksje gikk ned med over fem prosent. Analytikere sier at kostnadene ved å betjene den store gjelden nå er så stor at selskapets snuoperasjon blir mye vanskeligere. Gjelden har også satt fokus på møtet som den nye sjefen i Olivetti, Roberto Colaninno, skal ha med analytikere i Milan torsdag og London fredag.

Videre har Italias forening for aksjesparere og komitéen for små aksjeeiere i Olivetti lagt press på selskapet. De ønsker at det skal velges et nytt styre i Olivetti og mener at det er den eneste måten å redde selskapet på. De to italienske småeiergrupperingene har bedt utenlandske fond forlange nok en styreplass, utover den ene plassen som Olivetti har anbefalt.

Mandag bekreftet Olivetti halvårstallene som først ble sluppet tidlig i september, hvor selskapet rapporterte om kjempetap på 1,9 milliarder kroner før skatt. Olivettis finansdirektør, Renzo Francesconi, sådde tvil om disse tallene og gikk av. Dermed innledet den italienske børsens kontrollorgan, Consob, en undersøkelse av Olivetti. Consob bekreftet mandag at Olivetti hadde besvart alle spørsmålene på en tilfresdstillende måte.

I Norge er vi rimelig forskånet for såperoperaen som foregår i Olivetti sentralt, men Olivettis PC divisjon har et kontor i Norge som har ansvaret for selskapets salg av anslagsvis 20 000 Olivetti PCer i Norge i 1996. Midt oppe i all elendigheten kan vi komme med en mulig, positiv nyhet. Etter det digi:data erfarer, er det nemlig god sjanse for at Olivetti får være med videre med sine retail-PCer i det nyfusjonerte MTG (Santech/Micro Software).

En skal ta de seirene en får!

Til toppen