Olje-Norge åpner felles innkjøpsportal

Syv av landets ledende offshore- og oljeselskap går sammen om å etablere en felles innkjøpsportal på internett. Målet er å ha portalen i drift i løpet av høsten.

Syv av landets ledende offshore- og oljeselskap går sammen om å etablere en felles innkjøpsportal på internett. Målet er å ha portalen i drift i løpet av høsten.

Innen mai skal det være avklart hvem som deltar direkte med ressurser og hvem som skal utvikle portalen, skriver Dagens Næringsliv som siterer DN ajour.

digi.no omtalte oljebransjens portalplaner i august i fjor - da som et pilotprosjekt i SAP-regi. Oljebransjen samarbeider allerede på en rekke tekniske felter og kan spare milliardbeløp på å effektivisere sine volum-innkjøp. Statoil alene gjorde i fjor innkjøp for nærmere 34 milliarder kroner. Legger en til de seks andre selskapene vil den samlede innkjøpsverdien trolig overstige 65 milliarder kroner.

Direktør Peter Tronslin i Statoil bekrefter i dag overfor DN ajour at Norsk Hydro olje og energi, Statoil, Phillips Petroleum Company Norge, Elf Petroleum Norge, BP-Amoco Norge, Shell Norge og Esso Norge er enige om å gå videre med portal-prosjektet.

- Utredningsfasen skal være avsluttet i midten av mai, sier Tronslin som overfor DN ajour antyder at nærmere 15 prosent av innkjøpene til de norske selskapene ventelig vil gå via portalen.

Etter det digi.no forstår behandler Statoil årlig over 350.000 fakturaer og plasserer 40.000 ordrer, noe som skulle indikere et betydelig innsparingspotensial dersom alle innkjøpsfunksjoner samordnes i én løsning (se digi.no-artikkelen 18.000 Statoil-ansatte handler på nettet fra september i fjor).

Bilindustrien er allerede kommet langt hva samkjøring av sine innkjøpssystemer angår. I forrige uke ble det kjent at Ford, GM og DaimlerChrysler slår sammen sine datasystemer. Målet er å skape store innkjøpsmiljø som gir enorme stordriftsfordeler.

Les mer om disse sakene her:


Til toppen