Olje- og energi kjøper verktøy fra Software Innovation

Olje- og energidepartementet vil anskaffe NOARK-verktøyet Publi 360o fra Software Innovation.

Software Innovation har undertegnet en avtale med Olje- og energidepartementet om anskaffelse av den nye programvaresuiten for offentlig sektor kalt Public 360o. Kjernen i Public 360o er en avansert dokumenthåndterings- og saksbehandlingsløsning tilpasset det offentliges krav (NOARK). I tillegg inneholder løsningen funksjonalitet for å støtte arbeidsprosesser og et felles portalgrensesnitt. Løsningskonseptet baseres på selskapets standardiserte løsningsfamilie growBusiness Solutions. Avtalen inklusiv lisenser og tjenester er på NOK 3 millioner.

Departementet begrunner sitt valg med momenter som rollebasert løsning, CRM-funksjoner, arbeidsflyt og e-læring.

Les mer om:
;