Oljebransjen trekker i nødbremsen

En oljepris på rundt ti dollar fatet har fått noen av de største IT-kundene i Norge til å trekke i nødbremsen på sine IT-investeringer. Dette vil ramme mange IT-leverandører hardt.

De store oljeselskapene håpet lenge på at prisen på råolje skulle ta seg opp igjen raskt, men nå tyder alt på at 1999 blir et katastrofeår. Økonomisjefene har derfor trykket på alarmknappen og gitt sine mellomledere ordre om å kutte der de kan.

Samtlige oljeselskaper og underleverandører digi.no har snakket med, sier at de skal beskjære IT-budsjettene sine hardt.

Dette er svært dårlige nyheter for databransjen fordi oljeselskapene tidligere har investert friskt i IT. Personalet og drift av eksisterende systemer kan ikke røres, særlig ikke på grunn av år 2000-problemet. Nye prosjekter er derfor det første som rammes.

- De lave oljeprisene vil redusere våre IT-investeringer betydelig neste år, sier Kai Nielsen, informasjonssjef i Statoil.

- Vi holder på med en full gjennomgang av alle våre IT-investeringer. Alle prosjekter, unntatt vårt store SAP-prosjekt, skal vurderes. Vi har allerede bestemt oss for å bytte ut PC-er kun utfra tekniske problemer, noe som vil redusere våre PC-innkjøp fra dagens nivå på 4000 maskiner i året til 400 til neste år, forteller Nielsen.

- Med dagens oljepris befinner vi oss i en bransje i krise, mener informasjonsdirektør Geir Arne Drangeid i Aker Maritime. Vi har stoppet alle investeringer, også på IT-området. I utgangspunktet regner vi ikke med å foreta IT-investeringer i det hele tatt i 1999, sier Drangeid til digi.no.

IBM er en stor leverandør til oljebransjen og har en egen divisjon i Europa som fokuserer på denne bransjen. Selskapet merker den lave oljeprisen på kroppen:

- Vi merker at oljeselskapene er presset og skyver på beslutninger som ellers ville blitt tatt før årslutt. Selskapene kan ikke kutte i drift og retting av år 2000-problemene, men de drøyer nyinvesteringer og utvidelser på teknologisiden, sier Cecilie Ditlev-Simonsen, informasjonsdirektør for IBM i Norden. - Vi har ikke nedjustert salgsprognosene, men oljeselskapenes kutt får ringvirkninger for resten av industrien. Vi har en noe økt beredskap og holder et våkent øye med utviklingen fremover.

Også Kværner leter etter IT-kostnader som kan reduseres:

- Vi vil gå gjennom og vurdere meget nøye alle IT-kostnader for å finne hvor vi kan kutte uten å ramme nødvendig drift, sier Marit Yttereide, informasjonssjef i Kværner-konsernet.

Tilsvarende stemning råder hos Hydro:

- Vi har tatt følgene av de lave oljeprisen og kutter alle nyinnkjøp til neste år - bare eksisisterende infrastuktur blir vedlikeholdt. Vi er heldige fordi vi akkurat er ferdig med en større investeringsrunde, sier Kama Holte Strand, informasjonsjef i Hydro Utforskning og Produksjon.

Saga er det eneste selskapet i oljesektoren som satser mer offensivt:

- Å bruke penger på IT kan ofte redusere totalkostnandene våre, så til tross for lavere oljepriser kutter vi IT-budsjettet med bare rundt 15 prosent, sier Jon Stærkebye, IT-direktør i Saga Petroleum.

Stærkebye forteller at Saga bruker et SAP-system og vurderer flere nye moduler i løpet av året. I tillegg planlegger selskapet å bytte ut all Novell-programvare med Windows NT og fortsette sitt hjemme-PC-program,

- Terskelen for innkjøp blir betydelig høyere til neste år. Blant annet blir vårt nye SAP-system mindre omfattende og vil ta lengre tid enn planlagt. Men IT kan spare penger - derfor øker vi investeringene i videokonferanseutstyr for å redusere reisingen, forteller Frode Berge, kommunikasjonsdirektør i den store oljeservice-selskapet Schlumberger.

Til toppen