Oljeselskap legger telefiber

Statoil er blant initiativtakerne til et selskap der flere oljeselskap deltar som skal legge og drive fiberoptiske kabler mellom land og installasjoner i Nordsjøen. Det planlegges investeringer på 400 millioner kroner.

Statoil er blant initiativtakerne til et selskap der flere oljeselskap deltar som skal legge og drive fiberoptiske kabler mellom land og installasjoner i Nordsjøen. Det planlegges investeringer på 400 millioner kroner.

Foruten Statoil vil Norsk Hydro, Saga og Esso delta i arbeidet med å legge et nett av "motorveier" for kommunikasjon i Nordsjøen. Selskapene skal diskutere med lisenseierne i dette området for mulig bruk og betingelser.

- Investeringene i kabelnettet ligger på opptil 400 millioner kroner, sier Bjørn Haug-Hanssen, prosjektleder i Industri & kommersialisering. Planen er å inngå avtaler med brukere og aktuelle leverandører i løpet av høsten og legge nær 700 kilometer kabler i løpet av sommeren 2000. Det skal også inngås avtale med et telekommunikasjonsselskap for daglig drift. Hvilket selskap dette blir er ennå ikke klart.

I dag går mesteparten av kommunikasjonen mellom hav og land via radiolinje og satellitt med begrenset kapasitet. Kommer et fiberoptisk nett på plass, kan mye av datautstyret på installasjonene flyttes til land. Det gir billigere drift og vedlikehold. TV og mobiltelefon kan også knyttes til nettet.

Statoils interesse i optiske fiberkabler er at teknologien gjør det mulig å fjernstyre installasjoner til havs. - Selskapet ønsker derfor selv å kontrollere hjelpemidlet, sier Haug-Hanssen.

Dessuten kan kabelnettet med nær ubegrenset kapasitet bidra til å utvikle nye arbeidsprosesser og driftsformer. Det kan igjen gi økt produksjon av olje og gass til en lavere kostnad.

Nettet kan også benyttes kommersielt mellom landene rundt Nordsjøen, og forretningsmulighetene dette blir nå undersøkt.

Til toppen