Oljeteknologi på sykehus

Norske Control Bridge har utviklet et prosess-styringssystem som skal brukes til å utnytte sykehusenes ressurser mer effektivt. Spinoff-effekter fra norsk offshore-næring får mye av æren for utviklingen av systemet, som i første omgang skal tas i bruk ved Rogaland Sentralsykehus.

Norske Control Bridge har utviklet et prosess-styringssystem som skal brukes til å utnytte sykehusenes ressurser mer effektivt. Spinoff-effekter fra norsk offshore-næring får mye av æren for utviklingen av systemet, som i første omgang skal tas i bruk ved Rogaland Sentralsykehus.

Bærumsbedriften Control Bridge, har delvis ved hjelp av SND-midler finansiert utviklingen av et prosess-styringssytem som skal forbedre ressursutnyttingsgraden ved, i første omgang, norske sykehus. Utviklingen har skjedd i samarbeid med Regionsykehuset i Tromsø og Sentralsykehuset i Rogaland. Systemet, som i første rekke prøves ut ved Rogaland sentralsykehus, er bygget opp rundt teknologi som tidligere er blitt benyttet i prosess-styringssystemer i offshorenæringen

- Jeg har tatt med meg mye kompetanse fra min fortid i Computas, sier grunnlegger og daglig leder i Control Bridge, Thorhallur Gudmundsson til digi:data. Han legger til at han er overrasket over at sykehus ikke tidligere har utnyttet potensialet som ligger i prosess-styringssystemer.

- Hittil ser det ut til at det eneste sykehusene har brukt IT-teknologi til er lagring og organisering av historisk informasjon. Jeg tror det ligger et enormt potensiale i å bruke prossesstyringssystemer også i denne bransjen, sier Gudmundsson. Han tror dessuten at prosesstyringssystemer for sykehus på det internasjonale markedet generelt er mangelvare.

- I de internasjonale forum vi har presentert våre produkter, ser det ikke ut til at andre kan stille opp med tilsvarende produkter. Det vi har sett av lignende systemer er å betrakte som ad-hoc løsninger av tidligere utviklede produkter. Vår idé har imidlertid vært å ta vare på tankegangen fra kompleks prosess-styring fra offshore-industrien. Produktet, derimot, er utviklet helt fra bunnen i Visual C++, sier Gudmundsson, og forklarer at systemet enkelt kan tilpasses andre sykehus sine behov.

- Programmet et utviklet for standard Microsoft operativssystemer som Windows 3.x, Windows NT og Windows 95. Dessuten er det tilrettelagt for klient/tjener løsninger med SQL, Sybase eller Oracle databasestruktur, sier Gudmundsson, men forteller at Control Bridge ikke vil kaste seg over det internasjonale markedet alene.

-Realistisk sett kan vi på europeisk nivå, regne med å få mellom 50 og 100 sykehus som kunder de nærmeste årene. Implementeringen av systemet vil vi imidlertid overlate til konsulentselskaper, sier Gudmundsson, som forklarer at ingeniørbedriften foreløpig ikke har konsentrert seg så mye om markedssiden.

- Vi er tross alt bare en gjeng ingeniører, avslutter Gudmundsson.

Til toppen