Om Apenes, personvern og ytringsfrihet

Rosingakademiets Stein Arne Nistad presiserer hvorfor han kritiserte Datatilsynets direktør.

Stein Arne Nistad mener at Georg Apenes' utfall mot Martin Engeset helt klart har med personvern å gjøre.
Stein Arne Nistad mener at Georg Apenes' utfall mot Martin Engeset helt klart har med personvern å gjøre.

Rosingakademiets Stein Arne Nistad presiserer hvorfor han kritiserte Datatilsynets direktør.

17. november delte Rosingakademiet ut sin hederspris til Datatilsynets direktør Georg Apenes. Utdeling falt samtidig med en nominasjonsstrid i Østfold Høyre, der Apenes uttalte at Martin Engeset, stortingsrepresentant siden 2001 og innstilt av nominasjonskomiteen til gjenvalg, var «inkompetent, selvopptatt, bornert og en skam for sitt parti». Rosingakademiets Stein Arne Nistad offentliggjorde uken etter et innlegg i Aftenposten: Tvilsom seierherre. Teknologiredaktør Eirik Rossen i digi.no reagerte på dette i kommentaren: Uklokt å blande Rosing og politikk.

Fra Stein Arne Nistad har vi fått innlegget nedenfor, som vi gjengir i sin helhet.

Teknologiredaktør Eirik Rossen i digi.no kommenterer i artikkelen: Uklokt å blande Rosing og politikk mitt innlegg Tvilsom seierherre i Aftenposten. Rossen hevder blant annet: «Nistad må gjerne mene Apenes har gått for langt. Men det er saklig sett galt å anføre at det har noe med personvernet å gjøre.»

Bakgrunnen for mitt innlegg i Aftenposten var at Apenes’ uttalelser og utdelingen av Rosingprisen falt sammen i tid. I flere artikler i media i dagene etter prisutdelingen ble disse hendelsene koblet sammen på en etter min mening uheldig måte. Dessuten reiser Apenes med sine utspill, en problemstilling som har en meget viktig samfunnsmessig prinsipiell side; nemlig i hvilken grad ytringsfriheten skal gå foran personvernet og i hvilken grad den kan anvendes uhemmet uavhengig av rolle og posisjon.

Hva er personvern?
I menneskerettighetserklæringens artikkel 8 formuleres retten til personvern som:Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep. Retten til ytringsfrihet er for ordens skyld omtalt i menneskerettighetserklæringens artikkel 19.

Stein Arne Nistad mener at Georg Apenes' utfall mot Martin Engeset helt klart har med personvern å gjøre.
Stein Arne Nistad mener at Georg Apenes' utfall mot Martin Engeset helt klart har med personvern å gjøre.

Personvern i Norge er basert på menneskerettighetserklæringen og dette dokumenteres i en egen artikkel på regjeringen.no:Personvern kan defineres og beskrives på mange ulike måter. Sentralt står imidlertid det enkelte menneskets ukrenkelighet og krav på respekt fra andre mennesker, respekt for egen integritet og privatlivets fred. Personvernet er derfor nært knyttet til enkeltindividers muligheter for privatliv, selvbestemmelse og selvutfoldelse f.f. For ordens skyld så er personvernloven en konkretisering av personvernet innen et avgrenset område.

Apenes og personvernet
Med referanse til avsnittet over, mener jeg i motsetning til Rossen, at det er saklig helt relevant og viktig å anføre at Apenes’ uttalelse (”massivt inkompetent, selvopptatt, bornert og en skam for sitt parti”) har med personvernet å gjøre. Utsagnet går ikke på sak, men er et direkte angrep på en persons ære og anseelse. Jeg synes det er vanskelig å akseptere at Apenes med sitt spesielle ansvar som leder av Datatilsynet og vokter av personvernloven, samtidig kan tillate seg et slikt utspill i rollen som politiker under henvisning til ytringsfriheten. Etter min mening utfordrer Apenes ved en slik retorikk fundamentet for personvernet, og derigjennom sin autoritet som leder av Datatilsynet.

Privat og partipolitisk?
Rossen hevder at kritikken mot Apenes har partipolitisk karakter og at jeg opptrer kamuflert som privatperson. Mitt innlegg dreier seg imidlertid ikke om partipolitikk, derimot om Apenes’ uttalelser og opptreden sett i lys av hans stilling som Datatilsynets leder og som Rosingvinner. Nettopp derfor var det i innlegget viktig å tydeliggjøre mine roller og hvem jeg uttalte meg på vegne av.

Presisering
Overskriften «Tvilsom seierherre» er laget av desken i Aftenposten og kan reise tvil om jeg mener Apenes fortjener Rosingprisen. Jeg vil derfor, slik som i debattinnlegget, fastholde at Apenes er en verdig prisvinner for det arbeidet han har gjort.

Stein Arne Nistad

nistad@gazette.no

    Les også:

Til toppen