Om fem år blir maskinvare «gratis»

Sun vil tilby maskinvare på abonnement. Nestleder Jonathan Schwartz tror den blir «gratis» om fem år.

Sun vil tilby maskinvare på abonnement. Nestleder Jonathan Schwartz tror den blir «gratis» om fem år.

38 år gamle Jonathan Schwartz har gjort lynkarriere i Sun, fra programvaresjef til strategisjef, og nå, siden 2. april i år, selskapets nestkommanderende med tittel «president and chief operating officer». Schwartz står for omleggingen av prismodellen på programvare, fra lisenssalg til en ordning der man betaler, også for serverprogramvare, en fast sum per ansatt per år.

I dag åpner Sun et stort arrangement i Shanghai, der det er kunngjort en rekke store nyheter. Blant dem Schwartz har sørget for å lekke ut til amerikanske medier på forhånd, er at den nye prismodellen for programvare også skal gjelde pakker av maskinvare og tjenester.

    Les også:

Wall Street Journal siterer Schwartz dit hen at når en stadig større andel av Suns omsetning knyttes til avtaler som gir regelmessige og forutsigbare inntekter på programvare og tjenester, vil man i stadig større grad kunne binde også maskinvare til slike avtaler, og etter hvert tilby dem enten på abonnement, eller rett og slett gratis. Modellen for dette er mobiloperatørenes subsidiering av mobiltelefoner.

– Jeg tror at om fem år, vil kunder ikke lenger betale for maskinvare, den vil være gratis, sier Schwartz til Wall Street Journal.

Schwartz vil legge opp prismodellen med tanke på prissammenlikninger med Linux-distributører, særlig Red Hat. Han har allerede en sammenlikning som skal vise at Solaris-servere gir lavere utgifter enn å kjøre de samme serverne under Red Hat Linux.

I tillegg til Schwartz kjøre hardt på kjensgjerningen av at Solaris kjører langt mer effektivt på AMDs 64 biters prosessorer enn Linux. Han innrømmer at dette krever spesiell tilrettelegging av applikasjonene – programvare som kjører optimalt under Solaris på Sparc-prosessorer må endres før de kan kjøres på AMD-plattformen – men regner med at dette ikke vil utgjøre noen større hindring.

Målet for Schwartz er å øke andelen tilbakevendende inntekter i forhold til selskapets totale omsetning fra en til to tredeler i løpet av få år. Han mener at selskaper som ikke tilbyr kombinasjoner av programvare, tjenester og maskinvare på abonnementsbasis «antakelig ikke vil overleve».

Til ZDNet gjør Schwartz rede for en modell der lagringssystemet StorEdge 9980 tilbys for 1,95 dollar per gigabyte per år mot en bindingstid på tre år. Prisen omfatter et minimum av driftsprogramvare og –tjenester. Mot tillegg på 1,50 dollar kan man få et bedre driftssystem, og mot 2,00 dollar mer kan man få speiling.

Et annet eksempel Schwartz skisserer for ZDNet er en service- og tjenestepakke rettet mot Sun-baserte datasentraler, der prisen på abonnementet er omvendt proporsjonal med kundens finansielle helse.

Til toppen