Om fem år er Kina verdens nest største datamarked

Dette sier Intels visepresident Sean Maloney til nyhetsbyrået Reuters. Både Intel og Microsoft advarer Europa mot den raskt voksende kjempen i øst.

Dette sier Intels visepresident Sean Maloney til nyhetsbyrået Reuters. Både Intel og Microsoft advarer Europa mot den raskt voksende kjempen i øst.

Det største markedet vil fortsatt være USA.

Maloney spår at det kinesiske markedet vil ta igjen det japanske innen tre til fire år. I 1996 skal det ha blitt solgt 1,8 millioner PCer i Kina, ifølge offisielle tall.

I 1996 sto Asia utenom Japan for 18 prosent av Intels omsetning, I 1994 var andelen 14 prosent. Maloney forventer en økning til over 20 prosent i år.

Det kinesiske IT-bildet preges av sterk satsning på produksjon, infrastruktur og programvareutvikling. Intel har lagt fram planer for et anlegg for brikkeproduksjon i frihandelssonen Pudong i nærheten av Shanghai, med investeringer på til sammen 230 millioner USD. Fase én innebærer 99 millioner USD for å bygge en minnebrikkefabrikk som skal stå ferdig innen februar 1998.

IBM har flere fabrikkprosjekter på gang i Kina, og kjøper dessuten komponenter i Kina til 250 millioner USD i året. Store Blå har valgt den spesielle økonomiske sonen Shenzhen der nærhet til Hongkong og spesielle regler for skatt og handel trekker til seg mye høyteknologisk virksomhet. Her har Kina forpliktet seg til å investere tolv milliarder yuan (rundt ti milliarder kroner) for å bygge ut infrastrukturen, blant annet for å bedre sambandet med Hongkong. I 1995 ble IT- og tele-produksjonen i Shenzhen verdsatt til 50 milliarder yuan (42 milliarder kroner).

18. februar kunngjorde IBM at de ville eksperimentere med distribuert applikasjonsutvikling, med tanke på å skjære utviklingsutgiftene med opptil 70 prosent. Det første forsøket sysselsetter 149 programmerere i nærmest døgnkontinuerlig arbeid: 25 i høykostlandet USA, og 31 i hvert av landene India, Kina, Latvia og Hvite-Russland. Etter arbeidsdagens slutt sender billigmannskapene kode til morgenfriske amerikanere. Disse står for testing, og avslutter sin økt ved å fordele instrukser og arbeidsoppgaver som billigmannskapene mottar i det de møter på jobb igjen dagen etter.

Kina ligger langt foran nabolandet og formodet rival India. Utenlandsk investering i India var to milliarder dollar i 1996, da Kina, med en befolkning såvidt 25 prosent større, trakk til seg 37 milliarder dollar. India er kommet noe lenger i programvareutvikling, med en eksport på én milliard dollar i året.

På en stor synserkonferanse i det sveitsiske feriestedet Davos tidlig i februar, kalt World Economic Forum, insisterte Microsofts Bill Gates og Intels Andrew Grove på at Europa vil sakke akterut i den globale økonomiske utviklingen hvis det ikke investeres mer i datanettverk og moderne telekommunikasjon.

  • Grove sa at Europa er i ferd med å bygge opp et teknologisk underskudd som vil belaste området i generasjoner framover.
  • Gates sa at Europa ligger etter USA, særlig i hjemmebruk av IT men også i næringsbruk, og at avstanden er i ferd med å øke.
  • Grove pekte på det europeiske underskuddet på risikovillig kapital som et alvorlig hemsko for begavede utviklere.
  • Gates viste hvordan salget av programvare øker mye mer i Kina og India enn i Vest-Europa.
Til toppen