Om hvem som har aksjer og opsjoner - utenom Korsvold

Trives man bedre dersom man har eierinteresser i egen bedrift? Hvem får opsjoner (bortsett fra Korsvold)? digitoday.no og IKT-Norge har undersøkt dette.

Trives man bedre dersom man har eierinteresser i egen bedrift? Hvem får opsjoner (bortsett fra Korsvold)? digitoday.no og IKT-Norge har undersøkt dette.

digitoday.no gjennomførte nylig en undersøkelse om arbeidsforhold i IT-bransjen, i samarbeid med IKT-Norge. Ett av spørsmålene handlet om opsjoner.

19 prosent av de rundt 500 deltakerne har aksjer i egen bedrift, 17 prosent har opsjoner og 12 prosent har begge deler. Det betyr at nesten halvparten av alle IT-medarbeidere enten har aksjer, opsjoner eller begge deler.

35 prosent sier de gjerne skulle hatt aksjer eller opsjoner og 16 prosent er glade for at de ikke har det.

Når det gjelder aksjer i forhold til type stilling er det overraskende nok flest økonomer som har eierinteresser i den bedriften de er ansatt i. Hele 80 prosent har aksjer eller opsjoner, og de resterende 20 prosentene skulle gjerne hatt det.

PR- eller informasjonsarbeidere er de som representerer flest av aksje-eierne, med 41,9 prosent. 21 prosent har både aksjer og opsjoner, men ingen av "informantene" har bare opsjoner. 37 prosent av denne yrkesgruppen ville gjerne hatt aksjer og opsjoner.

Snaue 70 prosent av sjefene (med tittel daglig leder) har aksjer eller opsjoner. Resten ville gjerne hatt det.

Blant IT-sjefene er det i underkant av 18 prosent som har aksjer, like mange som har opsjoner og litt over tre prosent har begge deler. Resten av IT-sjefene ville hatt det; ingen av sier de er glade for at de ikke har eierinteresser i egen bedrift.

Tendensen er, som den var med lønnen, at trivselen på arbeidsplassen er bedre blant de som har aksjer eller opsjoner i den bedriften de jobber i, enn blant de som ønsker at de hadde det.

Internettbedrifter er, naturlig nok, de bedriftene hvor flest ansatte blir tilbudt medeierskap. 70 prosent av de ansatte i nettbedrifter oppgir at de har aksjer eller opsjoner.

Programvareselskaper gir også i stor grad sine ansatte mulighet for medeierskap. 60 prosent av de ansatte i software-bransjen har eierinteresser i egen bedrift.

Halvparten av de ansatte i konsulentselskapene har aksjer eller opsjoner, mens bare 40 prosent av de ansatte i maskinvarebedrifter kan si det samme. Det viser seg for øvrig også at jobbing med "jern" fortsatt gir best uttelling på lønnsslippen.

Blant de ansatte i tele- og mobilselskaper er det kun hver fjerde som oppgir at de har aksjer eller opsjoner.

Når det gjelder spørsmålet om eierinteresser i egen bedrift øker lojaliteten til arbeidsgiveren, ser det ut til at det er en sammenheng. Ikke en soleklar tendens, men mange (40 prosent) av de som har svart at de ikke vil skifte jobb ofte har aksjer i egen bedrift.

Til toppen