Om kjønn og Tormods (penge-)pung

Er kvinnelige ledere større intrigeskapere enn menn? Og hvor mye bør Tormod Hermansen få i pungen når han eksporteres til Sverige? Hva ville skjedd hvis Tormod Hermansen var kvinne? Den som spør er Gunnar Krogh-Tonning.

Er kvinnelige ledere større intrigeskapere enn menn? Og hvor mye bør Tormod Hermansen få i pungen når han eksporteres til Sverige? Hva ville skjedd hvis Tormod Hermansen var kvinne? Den som spør er Gunnar Krogh-Tonning.

Er kvinnelige ledere større intrigeskapere enn menn? Og hvor mye bør Tormod Hermansen få i pungen når han eksporteres til Sverige? Disse to spørsmålene, som har vært hyppig diskutert i media i den senere tid, har tilsynelatende ikke noe med hverandre å gjøre. Men bare tilsynelatende. For hva ville ha skjedd hvis Tormod hadde vært en kvinne? La oss prøve å finne svaret.

For det første: Han (eller rettere sagt hun) ville forhåpentligvis ikke hatt bart, noe som isolert sett ville ha vært en klar fordel i forhandlingene med svenskene. Å like eller ikke like er viktig. Man trenger ikke å engasjere researchbyråer for å skjønne såpass.

For det andre: Som kvinne ville Tormod Hermansen neppe ha vært aktuell som toppsjef i Telia/Telenor-fusjonen, selv om man nok ville ha spart minst et par millioner på det. At én av to nye viseadministrerende direktører er en kvinne, er trolig det lengste et kjempekonsern som dette strekker seg i overskuelig fremtid.

Når det gjelder å skape intriger, tror vi for øvrig at mennene på toppen i "Telianor" ikke trenger mye feminin hjelp. Makt- og arbeidsfordelingen mellom styreformann og administrerende direktør ser per i dag ikke ut til å ha funnet sin ideelle form, skal man tro pressen.

Vi venter spent på fortsettelsen. Blir det for tøft i Sverige, kan jo Hermansen nøye seg med å arbeide én dag i uken. Selv da tjener han en million i året. Tilstrekkelig for en enkel, norsk sosialdemokrat, skulle vi tro...og kjempelønn for en kvinne!

Til toppen