Om ti år er jobben din i India

En rekke undersøkelser viser at høykostland vil tømmes stadig raskere for IT-jobber.

En rekke undersøkelser viser at høykostland vil tømmes stadig raskere for IT-jobber.

Ifølge Forrester Research vil 472.000 IT ansatte i USA miste jobben innen år 2015. Jobbene vil i stedet bli erstattet av høykvalifiserte IT personer i lavkostland som India. Har den norske IT bransjen også noe å frykte?

I USA kalles dette "offshore outsourcing", dvs at arbeidet som skal utføres flyttes til et land "off shore" hvor jobben kan gjøres like bra og mye rimeligere.

Det er først og fremst India som nyter godt av den sterke veksten i denne type outsourcing. Her har eksport av IT blitt "big business" hvor IT-baserte tjenester og BPO (Business Process Outsourcing) alene hadde en vekst på 59 prosent i fjor. Det forventes at den samme imponerende veksten vil fortsette i årene som kommer.

Innen 2008 vil, ifølge McKinsey, IT-tjenester og back-office arbeid i India femdobles, til 57 milliarder dollar i årlig eksport industri og 4 millioner ansatte.

Her hjemme har utlegging til lavkostland som India egentlig ikke vært et tema så langt. Men dette er kanskje mer aktuelt enn først antatt. For nå har også de større tilbyderne av outsourcing-tjenester begynt å ansatte IT-personell i India for å redusere sine egne kostnader. På bekostning av andre IT-ansatte i vestlige land. Før eller siden vil dette også berøre selskapenes IT-ansatte som jobber i Norge.

Ifølge undersøkelser utført av Gartner, på oppdrag av EDB Business Partner, vil opptil 200 store nordiske bedrifter i løpet av de neste 2–3 årene legge ut IT-driften sin. Dette er gode nyheter for de store IT-leverandørene som planlegger å kjempe om markedsandeler i det gryende nordiske outsourcing-markedet.

Nyheten er kanskje ikke like oppløftende for de som allerede jobber i IT-avdelingen i disse nordiske bedriftene. Outsourcing på dette nivået betyr som regel at IT-leverandøren også overtar alt operativt IT-personell fra kunden. Ikke alle synes det er like hyggelig å måtte skifte arbeidsgiver ufrivillig.

Men det stopper ikke der

Konkurransen om de store outsourcing-kontraktene skjerper kostnadsbevisstheten ytterligere hos de store IT-leverandørene. Lønnen til de mange IT ansatte representerer hovedkostnaden.

I India kan kostnadene til en kvalifisert IT arbeider være en tidel av tilsvarende stilling i Vest-Europa eller USA (ifølge McKinsey koster en software utvikler i USA ca. 60 dollar per time, mens den samme timeprisen for en indisk utvikler er på 6 dollar). Og IT-kompetansen er minst like god, ofte bedre.

Hvert år uteksamineres 3,1 millioner indere fra universiteter og andre høyskoler, et tall som forventes å doble innen 2010. Konkurransen for å bli ansatt i et anerkjent IT-selskap i India er allerede knallhard, og kun de aller beste hodene blir vurdert. I løpet av de siste tre månedene fikk Indias største IT-selskap, Infosys Technologies, mer enn 250.000 søkere fra nyutdannede universitets- og høyskolestudenter. Bare en av hundre fikk jobb.

Selv innregnet oppstarts- og administrasjonskostnader forbundet med bruk av IT-personell i slike lavkostland, anslås det at outsourcing-tilbydere som IBM, EDS, CSC, Accenture osv vil kunne redusere sine egne tjenesterelaterte kostnader med inntil 40 til 60 prosent.

Alle de store IT-leverandørene har allerede etablert seg i India, og antall ansatte blant disse øker nå raskt i denne regionen. Nylig kunne for eksempel Accenture fortelle at de kommer til øke antall indiske ansatte fra dagens 4.300 til 10.000 i de neste 12-14 månedene.

Konklusjonen blir at stadig flere jobber flyttes til India, på bekostning av de ansatte som befinner seg i høykost områder som USA og Vest-Europa. De vestlige IT-ansatte får sparken.

Og det er det som nå er i ferd med å skje

Nylig sprakk nyheten om at IBM kommer til å flytte over 4.700 jobber innen programvaredivisjonen til India, Kina og andre lavkost land. Dette ifølge et internt IBM notat som Wall Street Journal journalister hadde fått tilgang til (se artikkelen IBM flytter 4730 utviklerårsverk til Østen).

Og i England måtte statsminister Tony Blair forklare hissige fagforeningsledere at den globale økonomien ikke kan stanses, og at outsourcing er en naturlig del av dette. Bakgrunnen var nyheten om at forsikringsselskapet Aviva (tidligere Norwich Union) nylig besluttet å si opp 2.350 ansatte i England for å flytte disse arbeidsoppgavene til India. Dette kom i etterkant av en oppsigelsesrunde på 1600 ansatte tidligere i år.

Fremdeles er det mange selskaper som ikke har tatt stilling til mulighetene knyttet til flytting av tjenester utenlands. Harris Miller, president i Information Technology Association of America (ITAA), sier at offshore lokasjoner så langt kun har kapret 3–4 prosent av alle USA selskapers outsourcing. De aller fleste er fortsatt å regne som “onshore" i hendene på store IT-selskaper som Accenture, CSC, EDS og IBM. Men dette spiller egentlig ikke så stor rolle for de ansatte som jobber i disse selskapene i USA, hvis hovedtyngden av jobben allikevel utføres av IT-selskapets ansatte i India og ikke USA.

Selv om outsourcing-kunden tilfeldigvis befinner seg i Norden, betyr ikke dette at IT jobbene som følger med slike kontrakter må være nordiske. De store IT-leverandører har allerede lokasjoner i alle nordiske land, så kundenærhet er ivaretatt. Kombinasjonen pris/kvalitet på tjenestene vil være avgjørende, ikke hvor selve jobben gjøres.

Til toppen