Om tittelforvirring og lønn

Systemutvikler, systemansvarlig, systemkonsulent, senior systemkonsulent, programmerer, programmeringssjef, nettverksansvarlig... Det flommer over av stillingsbetegnelser i IT-bransjen. Og mange lurer på hva de kan kreve i lønn.

Systemutvikler, systemansvarlig, systemkonsulent, senior systemkonsulent, programmerer, programmeringssjef, nettverksansvarlig... Det flommer over av stillingsbetegnelser i IT-bransjen. Og mange lurer på hva de kan kreve i lønn.

Det er ifølge Fredrik Syversen, konsulent i IT-bransjens interesseorganisasjon IKT Norge, umulig å ta med alle disse titlene når det skal beregnes et lønnsgjennomsnitt, eller foretas lønnsundersøkelser.

- Folk kaller seg hva som helst, sier han.

IKT Norge foretar hvert år en lønnsundersøkelse, og har 31 stillingsbeskrivelser med i denne. Syversen understreker at omtrent 90 prosent av de spurte bedriftene i undersøkelsen er lokalisert i Oslo-området. Man bør være oppmerksom på geografiske lønnsforskjeller, sier han.

Beskrivelsene av de tekniske stillingene er som følger:

Stilling Arbeidsoppgaver Utdanning og erfaring Gjennomsnittlig årslønn (1998) inkludert provisjon, bonus og grunnlønn
Tekniker Hovedsakelig rutineoppgaver. Jobber internt men også ute hos kundene. Ofte servicearbeid. 3-årig vg. skole med 2-3 års erfaring. 256.000
Programmerer Programmering, selvstendig og som assistent ved større oppgaver. 3-årig vg. skole med 2-3 års erfaring, eller innehar liknende kunnskap gjennom interesse eller kurs. 342.000
IT-ansvarlig Ansvar for bedriftens interne IT-system. Innkjøpsansvar, rådfører seg med overordnet i noen tilfeller. 3-årig høyskole med 4-7 års erfaring. Lengre høyskole/

universitetsutdannelse 4-7 år med 3-5 års erfaring, eller innehar liknende kunnskap gjennom interesse eller kurs.

411.000
Systemkonsulent Selvstendig innen en gruppe, ansvar for større grupper, kan ha prosjektansvar. Lengre høyskole/

universitetsutdannelse 4-7 år med 1-7 års erfaring.

355.000
Senior systemkonsulent Har personalansvar for systemkonsulenter, prosjektleder for større prosjekter, budsjettansvar. Lengre høyskole/

universitetsutdannelse 4-7 år med 5-7 års erfaring.

403.000
Supportkonsulent Svarer på henvendelser av enkel art, kan være tilknyttet et europeisk call-center. 3-årig vg. skole med 0-3 års erfaring, eller innehar liknende kunnskap gjennom interesse eller kurs. 244.000
Senior supportkonsulent Svarer på henvendelser av kompleks art, må ha teknisk innsikt og forståelse. 3-årig høyskole med 4-7 års erfaring, eller innehar liknende kunnskap gjennom interesse eller kurs. 405.000
Supportansvarlig Avdelingsansvar og personlig kontakt med kundeledelsen. 3-årig høyskole med 1-7 års erfaring, eller innehar liknende kunnskap gjennom interesse eller kurs. God kunnskap både om maskinvare og programvare og markedsplan. 423.000
Utviklingssjef Ansvarlig for utvikling av produkter og systemer. Lengre høyskole/

universitetsutdannelse 4-7 år med 1-7 års erfaring.

433.000

Så kan den enkelte selv vurdere hvor han eller hun passer best inn.

Generalsekretær i IKT Norge, Per Morten Hoff, sier at utviklere generelt har høyere lønn enn de som drifter IT-systemer. Utvikling går på programmering, og disse har i snitt mellom 70.000 og 100.000 kroner høyere lønn enn de som drifter.

Dette avhenger også naturligvis av kompetanse, ansvar og erfaring.

Hoff legger til at man godt kan være selvlært i denne bransjen. Men blir du hentet inn "fra gata" vil du få lavere begynnerlønn enn om du har en formell utdannelse.

- Du må først bevise for arbeidsgiver om du er dyktig. Og om du er det, kan du fort sprette opp i lønn, sier han.

Syversen sier at noen arbeidsgivere legger vekt på sertifiseringskurs, noen til og med krever det, men disse kursene må ikke forveksles med utdannelse.

Til toppen