Omfattende bevis mot Microsoft

Materiale fra America Online, Apple og Microsoft selv, ble lagt fram i monopolrettssaken tirsdag. Det gir et helt annet inntrykk av Microsofts forretningspraksis enn det Microsofts advokater søkte å gi dagen før.

Materiale fra America Online, Apple og Microsoft selv, ble lagt fram i monopolrettssaken tirsdag. Det gir et helt annet inntrykk av Microsofts forretningspraksis enn det Microsofts advokater søkte å gi dagen før.

Rettsforhandlingene tirsdag gikk nesten i sin helhet til myndighetenes avhør av toppsjef Jim Barksdale i Netscape. Den forventede visningen av videoopptak av avhøret foretatt av Bill Gates i slutten av august, ble utsatt.

Det første hovedpoenget for myndighetenes prosessfullmektig David Boies, var å vise at Microsofts forberedelser til det berømte møtet mellom Netscape og Microsoft 21. juni 1995, svarer til den tolkningen Barksdale og justisdepartementet har gitt. De vil ha det til at Microsoft foreslo å dele nettlesermarkedet slik at Microsoft fikk Windows for seg selv, mens Netscape avviklet Windows mot å være alene om Mac og Unix. Microsoft skal også ha truet Netscape med kraftige mottiltak dersom selskapet ikke gikk med på forslaget.

Boies la fram interne e-post-meldinger fra Microsoft, datert 1. juni 1995. Her ble det formulert flere mål for forhandlingsmøtet som skulle finne sted tre uker seinere. Blant punktene: "Etablere Microsofts eierskap til Internett-klient-plattformen for Win95"; "Bevege Netscape ut av arenaen for Win32 Internett-klienter" (altså Windows 95-/NT-nettlesere); "unngå varm eller kald krig med Netscape. Hindre dem fra å sabotere utviklingen av vår plattform."

Boies fikk Barksdale til å si at han i ukene før møtet 21. juni hadde fundert på hvorfor Microsoft opptrådte så tilsynelatende samarbeidsvillig, og at truslene og forslaget om å dele markedet satte det hele i perspektiv. Boies ble for øvrig kritisert av dommer Thomas Penfield Jackson for å stille ledende spørsmål.

I sommer ble også Microsofts Chris Jones avhørt om det samme møtet. Boies refererte Jones' svar på spørsmålet om møtet hadde diskutert å dele nettlesermarkedet: "Jeg tror det var en diskusjon av den typen."

Mer tungtveiende var nok et internt notat fra America Online, sirkulert dagen etter møtet på grunnlag av samtaler mellom ledelsene i AOL og Netscape. Dette notatet fremstiller Microsofts framferd som et forsøk på å dele nettlesermarkedet, en tolkning Microsofts advokat mener var konstruert først lenge etter møtet.

Det andre hovedpoenget til Boies, var å bevise at Microsoft benyttet ulovlige pressmidler mot Apple for å stenge Netscape ute fra nettlesermarkedet for Mac i august 1997. Etter å ha fått Barksdale til å forklare seg om dette, trakk Boies fram et håndskrevet notat fra Apples økonomidirektør Frank Anderson. Notatet ble nedtegnet da Anderson skulle forberede seg på en vanskelig samtale med Barksdale for å forklare hvorfor Apple vraket Netscapes nettleser Navigator til fordel for Microsofts Internet Explorer. Anderson skrev at Microsoft hadde truet med å stanse Office 97 for Mac hvis ikke Apple gikk med på å forhåndsinstallere Internet Explorer på alle Mac.

I august i fjor kunngjorde som kjent Apple og Microsoft en avtale der Microsoft investerte 150 millioner dollar i Apple. Avtalen løste også en patentstrid mellom selskapene, og skal dessuten ha medført en hittil ukjent kontant overføring til Apple på 100 millioner dollar.

Det tredje hovedpoenget til Boies, var å bevise at ulovlige pressmidler, og ikke teknologisk overlegenhet, var bakgrunnen for at America Online valgte bort Netscape i mars 1996. Boies bygger dette på tidligere avhør av senior vice president David Colburn i AOL. Colburn skal i vitneboksen i dag. Han kommer antakelig til å bekrefte at det avgjørende var at AOL fikk et ikon på Windows' standard åpningsskjerm, mot å sørge for minst 85 prosent av nettleserne distribuert til AOLs abonnenter var Internet Explorer.

Ifølge en markedsføringsavtale mellom AOL og Microsoft i oktober 1996, skulle AOL motta 25 cent for hver abonnent som vraket en konkurrerende nettleser til fordel for Microsoft. Dersom AOL handlet raskt, ville selskapet motta ytterligere 600.000 dollar. Ifølge Colburn ble han fortalt at "Microsoft hadde ingen begrensninger på hva selskapet kunne gjøre for å øke markedsandelen til Internet Explorer."

I dag ventes regjeringens advokater å fortsette med å dokumentere tilfeller der Microsoft skal ha truet med å bruke sin monopolstilling innen PC-systemvare for ytterligere å styrke sin posisjon i markedet. Videoen av Gates vil antakelig ikke vises før på torsdag.

Til toppen