Omfattende og krevende Windows 2000

Det er ingen tvil om at Windows 2000 er et langt teknologisk skritt framover for Microsoft. Men de nye egenskapene i serverutgavene setter store krav til driftspersonellet.

Det er ingen tvil om at Windows 2000 er et langt teknologisk skritt framover for Microsoft. Men de nye egenskapene i serverutgavene setter store krav til driftspersonellet.

Lanseringen av Windows 2000 er rett rundt hjørnet og Microsoft vil trolig presentere den største lanseringsfesten for programvare noensinne. Men hva er egentlig nytt?

Det er tre egenskaper som i hovedsak utgjør forskjellen mellom Windows NT 4 og Windows 2000. To er udelt positive, nemlig klart forbedret stabilitet og skalérbarhet. Tidlige brukere av Windows 2000 hevder at allerede den andre betautgaven av Windows 2000 var mer stabil enn NT 4. Etter dette er det kommet nok en betautgave, tre utgivelseskandidater og til slutt den endelige utgaven. Ingen tror at denne skal være hundre prosent feilfri - intet operativsystem over en viss størrelse er feilfritt - men så langt er meldingene fra brukerne entydig positive når det gjelder stabiliteten.
Les også: Hva er egentlig Active Directory?
Skalérbarheten til Windows 2000 er også kraftig forbedret. Ikke minst når Datacenter-utgaven kommer vil Windows 2000 være klar for temmelig store oppgaver. Med SMP-støtte (Symmetric Multi-Processing) for opptil 32 prosessorer og en maksimal minnestørrelse på 64 GB (32 GB for Alpha-utgaven), samt støtte for klynger og lastbalansering gjør at operativsystemet vil kunne benyttes til langt større oppgaver enn tidligere.


Likevel er nok den mest omtalte nye egenskapen Active Directory. Dette er også den egenskapen som vil gi de fleste størst hodebry.

Brian Myers, innehaver av det amerikanske selskapet The Myers Organization, er spesialist på de fleste av Microsofts produkter. Han har blant annet undervist i Windows 2000 i over ett år. Myers forteller til digi.no at selv mange virkelig erfarne Windows NT-instruktører sliter med å forstå viktige elementer i Active Directory. Prinsippene er til tider svært annerledes enn det brukerne er vant med i Windows NT.

Myers' anbefaling er å kun oppgradere til Windows 2000 dersom de er nødvendig. Men behov for bedre stabilitet enn Windows NT kan tilsvare et slikt behov. Det er fullt mulig å bruke Windows 2000 uten å ta i bruk den nye funksjonaliteten blant annet Active Directory tilbyr.

Active Directory er en utvidelse av de tidligere Windows-baserte katalogtjenestene. Den er designet for brukes i installasjoner av alle størrelser, fra en enkel server til tusenvis av servere og millioner av objekter. Windows NT har en praktisk grense på 40.000 objekter. Objektene kan være alt fra maskiner og skrivere, til brukere og brukergrupper.

Poenget med å innføre Active Directory er i tillegg til bedre skalérbarhet, forenklet og mer fleksibel administrasjon og reduserte eierskapskostnader. Men samtidig krever altså katalogtjenesten langt mer av driftspersonellet. Et minimumskrav er at personellet svært godt klart for seg hvordan DNS (Domain Name Service) fungerer. Ett av målene å gå bort fra NetBIOS-navngivingen innen Windows-nettverkene og i stedet bruke DNS-navn. digi.no har også laget en liten innføring i hva Active Directory egentlig er.

Men serverutgavene av Windows 2000 har flere andre nyheter også. Blant annet inkluderer de nye serveroperativsystemene støtte for sentralisert installasjon av Windows 2000 Professional på klientmaskiner i et nettverk, dynamisk oppdatering av DNS, automatisk fjernlagring av data som ikke får plass på de lokale harddiskene til serveren, samt at Microsofts webserver Internet Information Server er innebygd

Serverutgavene av Windows 2000 støtter sentralisert kjøring av applikasjoner med terminalklienter, distribuert filsystem, diskkvoter for hver bruker, bedre sikkerhet, bedre støtte for nettverksprotokoller som ATM (Asynchronous Transfer Mode) og AppleTalk, bedre støtte for skrivere, fjernbrukere og kraftig maskinvare.

Til toppen