OMG: Heller CORBA Beans enn DCOM

OMG (Object Management Group) gjør nå alt de kan for å supplere den nye CORBA 3.0 standarden med den nye CORBA Beans spesifikasjonen i et forsøk på å bli kvitt konkurranse fra Microsofts DCOM objektprogrammerings-modell.

OMG (Object Management Group) gjør nå alt de kan for å supplere den nye CORBA 3.0 standarden med den nye CORBA Beans spesifikasjonen i et forsøk på å bli kvitt konkurranse fra Microsofts DCOM objektprogrammerings-modell.

CORBA (Common Object Request Broker Architecture) er en arkitektur for å la objekter kommunisere med hverandre selv om de er skrevet i ulike programmeringsspråk. Arkitekturen ble utviklet av OMG, og er implementert av blant andre IBM (i SOM og DSOM-arkitekturene) og Netscape (i Netscape ONE-plattformen). Alternativet til CORBA er Microsofts DCOM (Distributed Component Object Model). CORBA Beans dreier seg om gjenbrukbare, letthåndterlige og grafisk baserte komponenter som vil gjøre det langt enklere å anvende CORBA. De etablerer et tettere bånd mellom Java og CORBA.

- Det jeg ikke forstår er hvorfor Microsoft fortsetter å kjempe mot CORBA, sier Chris Stone i OMG til InfoWorld. - For et par år siden hadde de en sjanse, men nå har resten av verden sluttet opp om CORBA og Internetts InterORB-protokoll.

CORBA Beans forslaget vil være ferdig innen det neste OMG møtet i midten av juli og vil bli votert under OMGs septembermøte i Dublin. OMG medlemmene håper at CORBA 3.0 standarden vil bli ratifisert så fort som i januar 1998.

Til toppen