Omlegging ga skattekluss

Over 40.000 lønnsmottakere «omregulert».

Omlegging ga skattekluss

Over 40.000 lønnsmottakere «omregulert».

Nye regler fra Skatteetaten gjør at fra og med inntektsåret 2008 får over 40.000 flere Selvangivelse for næringsdrivende.

De som har fått honorarer som er innrapportert som utbetaling for næringsdrivende (kode 401 eller 402 på lønnslippen) og deltakere i ansvarlige selskap (ANS) blir nå automatisk omklassifisert til næringsdrivende.

Over 40.000 er berørt omleggingen hos Skatteetaten, skriver E24.no.

Skattemyndighetene sendte i år ut rundt 350.000 selvangivelser for næringsdrivende. Det er omtrent 50.000 flere enn året før. I fjor ble det 6.000 nye selvstendige næringsdrivende som altså tilsier godt over 40.000 ordinære lønnsmottakere som ufrivillig har blitt selvstendig.

Årsaken til skatteklusset skal være at datasystemene til Skatteetaten ikke klarer å luke ut dem som har fått små honorarer eller biinntekter, slik systemet har gjort tidligere.

Dette gir hodebry for skatteyteren som ikke får forhåndsberegning av skatten og oppgjøret blir utsatt til oktober. Fordi man blir betraktet som næringsdrivende blir man underlagt et skjemavelde og man må på egen hånd innbetale forskuddsskatt til kemneren.

- Det er uakseptabelt å endre dette uten å varsle dem det gjelder på forhånd. Vi trenger ikke mer komplekse systemer og mer byråkrati for innkreving av skatt, sier Frps skattepolitiske talsmann Gjermund Hagesæter til Aftenposten.

Til toppen