Omsetningsnedgang i Ementor

Omsetningsnedgang i Ementor

Ementor-sjef Jo Lunder klarer ikke å løfte omsetningen, men resultatene blir bedre.

Ementor har lagt frem tallene for årets første kvartal. Omsetningen endte på 2,97 milliarder kroner. Det er en liten nedgang sammenlignet med samme kvartal i fjor, og Ementor mener at det skyldes en nedgang i Sverige på grunn av endrede skatteordning for hjemme-PC markedet.

Overskuddet ble derimot betydelig bedre. Det endte på 56 millioner kroner, en kraftig økning siden i fjor da det endte på 11,5 millioner i minus.

- Vi fortsetter å levere solide økonomiske resultater og positiv kontantstrøm, der resultatene for første kvartal 2007 viser ytterligere reduksjon i driftskostnader og økte marginer, sier Jo Lunder, konsernsjef i Ementor.

I Norge endte overskuddet på 24,8 millioner kroner. Omsetningen steg med 10,6 prosent og endte på 631,5 millioner kroner.

Ementor omsatte for 980,9 millioner kroner i Danmark. Omsetningsmessig er det en liten nedgang, men resultatet ble markant bedre. Overskuddet der endte på 36,8 millioner kroner, mot 4,5 millioner for et år siden.

I Sverige passerte omsetningen såvidt en milliard kroner. Det var en nedgang på 55 millioner kroner sammenlignet med året før, og Ementor mener det skyldes at svenske myndigheter endret de gunstige skatteordningene for hjemme-PCer. Resultatet endte på 15,8 millioner kroner.

I det finske markedet omsatte Ementor for 386,9 millioner kroner. Det resulterte i et overskudd på 7,3 millioner kroner.

Selskapets konsernsjef, Jo Lunder, har tjent godt på å snu Ementor-skuta rundt og han tror på god fremgang i tiden fremover.

- Med stabil produktomsetning, økning i omsetningen av tjenester og en sunn ordrereserve, er vår tro på god vekstutvikling uendret, sier Jo Lunder.

Til toppen