Omsetningsrekord for Accenture

Konsulentselskapet Accenture la frem tallene for sitt regnskapsmessige førstekvartal som startet 1. september.

Omsetningen steg med 14 prosent og endte på 4,75 milliarder dollar. Det er den høyeste omsetningen selskapet har oppnådd på et kvartal noensinne. Selskapet rapporterer om vekst i alle regionene selskapet opererer i.

Driftsinntektene steg også kraftig og Accenture har nå en driftsmargin på 12,8 prosent. De endte på 610 millioner dollar i selskapets første regnskapsmessige kvartal.

Konsulentinntekter utgjør fortsatt brorparten av inntektene. Det utgjorde 2,91 milliarder dollar dette kvartalet, mens inntekter fra tjenesteutsetting utgjorde 1,84 milliarder dollar.

Til toppen