Omsetningsrekord for norsk Cognos-partner

RAV Norge økte omsetningen med 40 prosent fra 2003 til 2004.

RAV Norge økte omsetningen med 40 prosent fra 2003 til 2004.

RAV Norge leverer tjenester og programvare innen integrert virksomhetsstyring (Corporate Performance Management) – en gren innen beslutningsstøtte – og er kanalen til Cognos i Norge.

Selskapet presenterte i dag tallene for 2004. Fra 2003 vokste omsetningen med 40 prosent til 22 millioner kroner. Resultatet før skatt ble 1,85 millioner kroner.

– Markedet for våre type løsninger har forbedret seg betraktelig i løpet av andre halvdel av 2004, og det er fortsatt et meget høyt aktivitetsnivå, sier Lars-Roar Masdal, administrerende direktør for RAV Norge i en pressemelding. – Innenfor flere av våre kundesegmenter ser vi en stadig større etterspørsel etter våre integrerte løsninger for planlegging / budsjettering / forecasting, målstyring, rapportering og analyse basert på Cognos-teknologi. Utsiktene så langt for første halvår 2005 bekrefter denne trenden. Flere og flere vurderer nå en helhetlig plattform for integrert virksomhetsstyring.

På referanselisten er blant andre Bergesen dy., Wallenius Wilhelmsen Lines, Tine, Steen & Strøm, AstraZenca og Elkjøp.

Til toppen