Omsetningsvekst for SAS Institute

Mens andre programvarehus sliter, er SAS Institute, spesialist innen analytisk kundepleie, inne i sitt historisk beste halvår, ifølge norgessjef Olav Kalve.

Mens andre programvarehus sliter, er SAS Institute, spesialist innen analytisk kundepleie, inne i sitt historisk beste halvår, ifølge norgessjef Olav Kalve.

Internasjonalt økte SAS Institute Inc omsetningen med 14 prosent i første kvartal i år sammenliknet med samme periode i fjor. Dette mer enn viderefører vekstraten på 10 prosent fra året 1999 til 2000, da årsomsetningen nådde 1,12 milliarder dollar.

I Norge gjør selskapet det bedre enn gjennomsnittet, med en økning på 27 prosent fra 1999 til 2000, og en utmerket start på året hittil, sier administrerende direktør Olav Kalve i SAS Institute AS. Han tror flere ny produkter vil bidra til fortsatt betydelig vekst.

Blant de nye produktene er IntelliVisor for Retail, en løsning som lar større bedrifter og organisasjoner å outsource analyser og analysemetoder. Den er beregnet på virksomheter som driver salg av varer og tjenester over Internett. I tillegg kommer bransjetilpassede løsninger for intelligent markedsføring for henholdsvis betalingskort, telekom og forsikringsselskap.

Blant SASs kunder i Norge er offentlige organisasjoner som Skattedirektoratet, Rikstrygdeverket og Posten, samt banker, forsikringsselskap og oljeselskap.

Til toppen