Omstridt NTB-deling i 1998

NTB deles opp i et morselskap og et datterselskap fra 1. januar 1998. Hensikten er å skjerme den uavhengige tekstbaserte nyhetstjenesten i morselskapet fra de kommersielle virksomhetene i datterselskapet NTB Pluss. Morselskapet er likevel ikke mer skjermet enn at Aftenposten står for salg av tekstarkivet til NTB.

NTB deles opp i et morselskap og et datterselskap fra 1. januar 1998. Hensikten er å skjerme den uavhengige tekstbaserte nyhetstjenesten i morselskapet fra de kommersielle virksomhetene i datterselskapet NTB Pluss. Morselskapet er likevel ikke mer skjermet enn at Aftenposten står for salg av tekstarkivet til NTB.

Fra 1. januar er NTB delt opp i to selskaper. Morselskapet NTB skal i utgangspunktet inneholde nyhetsbasen inkludert tekstarkivet, mens man i NTB Pluss vil finne andre kommersielle aktiviteter fra nyhetsformidleren. Blant annet vil det nye samarbeidet med nyhetsbyrået Origo på Internett falle under NTB Pluss.

Som digi:media skrev i forrige uke, har NTB inngått et samarbeid med det tidligere Telenorselskapet Origo om publisering av en rekke spesialtjenester på Internett.

Sjefredaktør Thor Viksveen bekrefter overfor digi:media at delingen er gjort for å skjerme nyhetstjenesten fra resten av den kommersielle driften til selskapet. NTB eies i dag blant annet av A-pressen, Schibsted, Orkla og NRK (til sammen 70 prosent av aksjene).

Likevel synes ikke redaktøren det går på tvers av intensjonene at Aftenposten Informasjonstjenester (AIT) selger tekstarkivet til NTB - et arkiv som inngår i morselskapet.

- Statens Datasentral har i fem år gjort jobben for oss. I fjor sommer overtok Aftenposten som basevert. De tar seg av drift av databasen pluss markedsføring og salg, mens vi laster inn alt fra NTB. Jeg kan ikke se noe problem ved det, sier Viksveen.

Redaktøren innrømmer at det har vært en konfliktfylt prosess på vei mot to aksjeselskaper.

- Vi har vært gjennom en lang interndiskusjon i huset før brikkene falt på plass, sier han.

Redaksjonsklubben i NTB fikk blant annet ikke gjennomslag for at nyhetsarkivet for foto og tekst skulle holdes samlet. Foto vil havne i NTB Pluss, mens tekstarkivet altså forblir i NTB.

Til toppen