On-line headhunting skyter fart

Internett er lenge blitt brukt til formidling av jobbønsker og jobbtilbud. Med en investering på 30 millioner dollar har headhuntingsbyrået Korn/Ferry International beveget seg inn på en ny rekrutteringarena og lansert den mest ambisiøse headhuntingtjenesten på nettet, rapporterer industriattaché Jørgen André Nilsen fra San Francisco.

Internett har de seneste årene vist seg å være en effektiv kanal for å kommunisere ledige stillinger og for å markedsføre egne jobbferdigheter. Selve utvelgelsesprosessen har stort sett blitt overlatt til tradisjonelle selskaper og metoder.

Korn/Ferry Interational, som står bak tjenesten Futurestep, leder nå an i internettifiseringen av tradisjonell ledelsesrekruttering. Korn/Ferry hevder at Futurestep gjør det mulig å sile kandidater elektronisk like effektivt som ved manuelle prosesser. Dette kan åpne for sterk konkurranse både på tilbud og pris innenfor dette segmentet.

Futurestep retter seg mot å rekruttere mellomledere med rundt 75.000 til 200.000 dollar i lønn, og baserer seg på en totrinns utvelgelsesprosess, hvorav det første trinnet i sin helhet skjer ved bruk av Internett. Først må kandidater som søker jobb fylle ut et omfattende online spørsmålsskjema som skal gjøre det lettere for Korn/Ferry å finne ut hvilke kandidater som passer til hvilke jobber. Et spørsmål kan f.eks være om kandidaten foretrekker å jobbe med et fåtall relaterte prosjekter, et stort antall relaterte prosjekter eller et stort antall urelaterte prosjekter.

Når Korn Ferry får en konkret jobbforespørsel fra en klient, går de inn i databasen som er generert fra spørreskjemaet og siler ut en liste over de kandidater som bør passe til jobben ut fra hvilke egenskaper de har avslørt i denne testen. Korn/Ferry følger så opp med sjekking av referanser og foretar videointervjuer av kandidatene som ser ut til å matche en bestemt jobb. Etter å ha innhentet kandidatens tillatelse, blir navnet på vedkommende formidlet til den potensielle arbeidsgiver.

Futurestep har vært åpnet begrenset i Los Angeles siden juni og mer enn 90.000 kandidater har registert seg. Av disse har 60 prosent fylt ut hele online-skjemaet.

Denne kandidatbasen kan bli svært verdifull for Korn Ferry som tar en kommisjon på rundt 33 prosent av den lønn som vedkommende blir tilbudt første året...

Til toppen