Online-aksjemegling er en commodity

Analysehuset Forrester har intervjuet 27 av 29 online-aksjehandlere i Storbritannia og resultatet er slående: 41 prosent oppgir at de differensierer seg fra konkurrentene ved å konkurrere på kostnader og pris.

Analysehuset Forrester har intervjuet 27 av 29 online-aksjehandlere i Storbritannia og resultatet er slående: 41 prosent oppgir at de differensierer seg fra konkurrentene ved å konkurrere på kostnader og pris.

I Storbritannia, hvor det bare er 320.000 registrerte kunder som handler aksjer via Internett, er det hele 29 web-sites som konkurrerer om disse kundene. Charles Schwab & Co, den største online-megleren i Storbritannia, har omtrent 100.000 kunder og det betyr at det blir lite igjen til de andre 28 meglerne. Forrester Research konkluderer at dette gjør det vanskelig for flesteparten å oppnå stordriftsfordeler.

Når nettmeglerne blir spurt om hvordan de differensierer deres tilbud fra konkurrentenes, er det mange nettmeglere som oppgir kostnader som deres konkurransefortrinn fremfor konkurrentene. Hele 41 prosent oppgir denne grunnen og like stor andel oppgir kundebehandling som viktigste konkurranseargument. De intervjuede medgir i det store og hele at det er liten forskjell mellom de forskjellige online-meglerne. Her er noen av svarene:

"..en av forskjellene er våre lave kostnader. Vår service er også meget utmerket. Men forskjellene er marginale sammenlignet med andre online-meglere."

"Hvis jeg skal være helt ærlig, er det ingenting som skiller oss fra andre meglere. Vi sikter på en bedre totalpakke."

"Online web-sites kan bli kopiert øyeblikkelig, så vi sikter på å utvikle langsiktige forskjeller. Vi fokuserer på å bygge bak scenen, ikke hva kunden ser."

Forrester konkluderer at de nettmeglerne som vil overleve i fremtiden, vil være de som satser på nisjeprodukter eller kan tilby et bredt produktspekter i tillegg til aksjehandel. Forrester konkluderer med at bransjen vil konsolidere gjennom oppkjøp.

Et annet problem fremhevet av Forrester er den svake kundelojaliteten til brukerne. Alle oppgir at de sliter med å beholde kundene og at dette er den største utfordringen sammen med å få nye kunder og samtidig holde kostnadene nede. Som en følge av dette svarer 85 prosent av de spurte at de ønsker å lansere nye investeringsprodukter for å skape større incentiver for å beholde kundene. Først og fremst går dette på å tilby kundene fondsplasseringer.

Til toppen