Online-bønder vil kjøpe gjødsel via nett

Norske bønder er koplet opp til Internett og krever mer enn nyheter. De ønsker å handle varer via web. Og kvinnebonden fører an.

Norske bønder er koplet opp til Internett og krever mer enn nyheter. De ønsker å handle varer via web. Og kvinnebonden fører an.

digi.no skrev for to år siden om en undersøkelse som viste at 60 prosent av bøndene aldri hadde brukt PC før.

I dag er tilstanden fullstendig snudd på hodet. En undersøkelse utført av Opinion på vegne av Landbrukssamvirkets Fellskontor viser at tre fjerdedeler av norske bønder har hjemme-PC-er og nesten halvparten bruker Internett.

Undersøkelsen, som er gjengitt i avisen Nationen, viser at det spesielt er kvinner som drar lasset når det gjelder surfing. Dessuten er det bønder fra landbruksregionene i østlandsområdet (Buskerud, Hedmark og Oppland) som er de ivrigste.

De krever mer enn nyheter og markedsinformasjon; de vil gjerne ha en skikkelig e-handelskanal hvor de kan skaffe seg både gjødsel og jordbruksmaskiner.

Det er bønder i aldresgruppen 40-49 år som er de ivrigste på nett (62 prosent). Men motstanden er også til å ta og føle på.: 27 prosent sier kategorisk at de aldri vil ta i bruk Internett.

Noe av bakgrunnen for oppblomstringen i det norske landbruket kan være avtalen bransjen gjorde med IBM i oktober i 1998. Da ble man enige om at norske bønder som var medlem av Bondelaget og Landbrukssamvirket skulle få et gunstig tilbud om kjøp av PC. Til sammen dreide det seg om 80.000 norske bønder.

Les også:


Bønder tilbys gårds-PC

Til toppen