Online-databaser i skuddet

I dagens forretningsmiljøer må informasjon assimileres raskt, slik at den øyeblikkelig kan brukes for å påvirke avgjørelser som skal gjøres. Mange er ikke klar over at dagens online-databaser kan tilby oppdatert informasjon i sanntid.

I dagens forretningsmiljøer må informasjon assimileres raskt, slik at den øyeblikkelig kan brukes for å påvirke avgjørelser som skal gjøres. Mange er ikke klar over at dagens online-databaser kan tilby oppdatert informasjon i sanntid.

Overfloden av utvikling innen teknologi og telekommunikasjon har stor betydning for online-database-industrien. Videre spiller Internett en nøkkelrolle i restruktureringen av denne industrien.

Databasertilbyderne tilbyr nå sine databaser med nye grensesnitt. For kunden betyr dette at de ikke behøver å lære kompliserte kommandospråk for å bruke databasen, men kan nøye seg med å bruke musen til å utføre enkle pek-og-klikk kommandoer. Derfor kan også mennesker som ikke er opplært i bruk av databaser ta teknologien i bruk.

I følge en europeisk studie gjort av det internasjonale markedskonsulent firmaet Frost & Sullivan (F&S) er det finansielle databasetjenester som er den dominerende produktsektoren i markedet og står for 61.3 prosent av omsetningen.

Veksten i markedet kommer av en økende kultur i å bruke online databasetjenester, som igjen kommer av at databasetilbyderne har markedsført nytten av å ha informasjon tilgjengelig online.

F&S-studien forteller videre at databasetilbyderne først så på Internett som en trussel mot deres eksistens. Dette scenariet har imidlertid raskt endret seg slik at langt flere selskaper i dag innser at Internett har skapt en egen IT-kultur og har lært mange mennesker om fordelene med online informasjon. Mange online-database-firmaer er tilstede på Internett og tilbyr deler av, eller hele deres databaseinformasjon på web i tillegg til på database.

Hvis ikke firmaene kan følge de raske endringene som finner sted på Internett, vil de kunne tape markedsandeler til mange Internett-tilbydere av raske og tilpasningsdyktige søkemaskiner.

Økt konkurranse i forretningsmiljøene sammen med forskjellige økonomiske faktorer, har ført til at online informasjonskilder har blitt en integrert del av arbeidsplassen. Som et resultat av den svært raske tekniske utviklingen på området, blir disse databasene stadig mer sofistikerte.

Kostnadene på datautstyr synker stadig og dette har resultert i at stadig flere blir i stand til å aksessere informasjon via en PC. Videre er en ekstremt stor andel av PC-ene utstyrt med Windows operativsystem. Dette letter bruken av mange datatyper (multimedia), ettersom de vises i vindusbaserte grensesnitt.

Fordi de fleste databasetilbyderne også tilbyr sine tjenester over Internett, vil de ha som prisstrategi at det skal koste det samme, uansett hvilken måte informasjonen leveres. Det vil si at prisstrukturen trolig vil bli den samme for Internett og online databaser.

Det at grafikk og tegninger er inkludert i noen databaser vil også være til hjelp med å levere mer detaljer om informasjonen som databasen inneholder. Grafikk er en integrert del av patent- og varemerke-databaser fordi de leverer svært detaljerte bilder av produkter eller varemerker.

Markedet for databaser på CD-ROM vokser også stadig i Europa. Det er først og fremt i de sørlige landene at denne veksten er betydelig.

Til toppen