Online kjøreguide til USA

Bilister i USA kan slå opp på et web-sted for å få tips om kjøreruter.

Bilister i USA kan slå opp på et web-sted for å få tips om kjøreruter.

Tjenesten er gratis. Web-stedet består av et skjema der du oppgir startsted og mål, samt en del preferanser. Du kan for eksempel velge å unngå veier der du må betale bompenger, og du kan velge mellom den mest naturskjønne ruten og den mest direkte. Du kan også velge blant et foreløpig svært begrenset utvalg av restauranter, hoteller og severdighetstyper som du vil besøke under turen. Det er her web-stedets inntekter ligger, for disse består av annonser.

Fyller du ut feltet for e-post-adresse, får du tilsendt den ferdige ruta pr e-post, og du loves løpende informasjon om nye egenskaper på web-stedet.

Jeg valgte en forholdsvis lang rute fra Omaha i Nebraska til Tucson i Arizona. Den ble kalkulert til 1.483 miles, og kjøreinstruksjonene virket oversiktlige og enkle å følge. Det oppgis også kjøretid totalt – i mitt tilfelle 23 timer og 10 minutter – og mellom hver milepæl.

Det er dessverre ikke trivielt å overføre data fra rapporten til et regneark. Grunnen til at dette er interessant, er at det gir deg anledning til å planlegge en tur i flere etapper, konvertere miles til kilometer, legge inn klokkeslett i stedet for tidsdifferanser osv, uten å måtte taste alt inn på nytt. Løsningen min var å lagre html-rapporten som en txt-fil og bruke Excels standardrutine for txt-import. E-post-rapporten hadde for kort avstand mellom kolonnene til at Excel greidde å skille dem på riktig vis.

Til toppen