Online-nyheter mer etterrettelig

Lesere av digi.no er i godt selskap: Stadig flere regner online nyhetskilder som mer etterrettelig enn tradisjonelle medier som papiraviser og fjernsyn.

Syv prosent av Internett-brukerne stoler mer på elektroniske aviser som digi.no enn på TV og aviser trykt på døde trær. Praktisk talt alle de andre - 80% - syns det blir hipp som happ, og stoler like mye (lite?) på begge deler.

Den amerikanske undersøkelsen, som er utført av Jupiter Communications basert på intervju av over 2200 nettbrukere, er hyggelig lesning for de som jobber i og for nettaviser.

Undersøkelsen viser blant annet at de som leser nyheter på Internett har tillit til at innholdet de får servert er korrekt og etterettelig og konkluderer med at de fleste forbrukere ikke tviler på den redaksjonelle integriteten til nyhetsformidlerne - selv om nettavisene også åpner for shoppingtjenester i tett integrasjon med redaksjonell tekst.

For eksempel sier undersøkelsen at et flertall av leserne er villige til å akseptere at en nyhetsavis på Internett anmelder bøker eller CDer på redaksjonell plass, fulgt av en peker til en tredjepartsleverandør hvor man kan bestille og kjøpe den omtalte boka eller musikkalbumet. Hele 70 prosent av webavis-leserne svarer i undersøkelsen at de ikke betviler objektiviteten hos nyhetskildene som også selger varer online.

- På grunn av Internettets lave terskel for selvpublisering og distribusjon, er det noen som er av den oppfatning at verdensveven har et troverdighetsproblem. Forbrukerne indikerer imidlertid i denne undersøkelsen at de både stoler på nettavisene som seriøse nyhetskilder og har få problemer med de kommersielle aktivitetene som kommer i tillegg, sier Mark Mooradian, leder for Jupiters innholdsstrategi-divisjon.

Overfor Bloomberg sier Mooradian at Jupiter nå oppfordrer nyhetsformidlere på nett om å satse enda mer aggressivt på å utvikle kommersielle pekere i et kontekstuelt samspill som passer med det redaksjonelle innholdet. Slik kan flere nettaviser som i dag sliter med økonomien øke inntektsflyten i vesentlig grad, mener Mooradian.

Til toppen