Ønskeliste for PC-en i 2003

PC-en har kommet langt, men kan fremdeles irritere oss grønne. Her er hva vi ønsker skal skje i 2003. Hva er dine forslag?

PC-en har kommet langt, men kan fremdeles irritere oss grønne. Her er hva vi ønsker skal skje i 2003. Hva er dine forslag?

Databransjens arbeidshest, PC-en, er spådd en død av mange konkurrenter, men salget bare vokser. For PC-en blir stadig bedre, og de siste årene har vi sett dramatiske fall i prisen - til tross for at blant annet CD-brennere er blitt (nesten) standardkomponenter. Vi bruker PC-en til stadig mer, og de grå boksene dukker opp på stadig flere steder. Men vi har et hat-elsk-forhold til PC-en, for den sliter fremdeles med en del nesten latterlige problemer.

Det samme gjelder Internett, som til tross for sin nesten magiske evner til å hente og bringe, sliter med noen problemer som virker meningsløse.

digi.no har forsøkt å løfte hodet litt og sette opp en ønskeliste over hva vi håper kan løses/avhjelpes i løpet av 2003. Vi har forsøkt å holde oss til realistiske mål, men listen er langt fra komplett. Vi trenger derfor din hjelp. Vennligst send dine forslag til er@digi.no. Vi vil over nyttår publisere en liste over de beste forslagene.

Ønskeliste for PCen:

Norsk Linux på skrivebordet: Vi trenger alternativer, og Linux begynner å egne seg for PCen, men vi behøver en norsk oversettelse. Så langt ser det ut til at Skolelinux-prosjektet er det eneste håpet.

Slutt på master-slave: Intel og de andre store leverandørene har fått ryddet opp i mye (husker du IRQ-rotet), men det gjenstår et problem: Master/slave-bryterne du må passe på når du installerer harddisker og optiske stasjoner på IDE-bussene i en PC. Dette er en helt meningsløs teknologi som burde vært avlivet for lenge siden.

Minne som beholder innholdet: Skrur du av maskinen, tapes alt som ligger i minnet og det må lastes inn på nytt fra harddisken når du starter. Vi har vært lovet minne som holder på innholdet når strømmen blir skrudd av lenge. Nå ser MRAM-teknologien ut som dette skal bli virkelighet, men vil den dukke opp i 2003?

Bluetooth/WLAN på alle enheter: Vi er lei av kabler og at stort sett bare mobiltelefoner har Bluetooth.

Automatisk drivernedlasting fra nettet: Windows og andre operativsystemer burde få et system som varsler deg når det er dukket opp nye drivere for alt utstyr du har installert.

Felles standard for instant messaging: Vi hadde et håp, men foreløpig må du installere flere IM-klienter.

Mindre viftestøy: Dagens PC-er bråker for mye. Intel og de store PC-produsentene burde lage en støystandard som øker presset for å redusere viftestøyen.

Ønskeliste for Internett:

Avliv spam: Internett er i ferd med å drukne i spam. Dette må vi nå gjøre noe med. EU og USA eller FN burde lage et internasjonalt system med autorisering som straffer landene og operatørene som sprer møkka. Dette vil skape store sensur-problemer, men det ser ut som det ikke er noen vei utenom.

Bremse virusflommen: Virus er et kjempeproblem, men det er vanskelig å tro at vi skal kunne klare å stoppe spredningen av virus vesentlig. Microsoft arbeider med en ny versjon av Windows som krever autorisering av alle filer som bruker, men som kjent kan alt hackes, gitt tid og ressurser, og det ser hackerne ut til å ha nok av.

Til toppen