Ønsker å fusjonere med Telenor

TeliaSonera-sjef Anders Igel skal i det skjulte ha arbeidet med en ny fusjon med Telenor.

Ifølge svenske Affärsvärlden har toppsjefen i svensk-finske Telia Sonera Anders Igel i det stille arbeidet med nye planer om å kjøpe opp eller fusjonere med Telenor. Affärsvärlden har snakket med kilder internt i TeliaSonera.

Telenor og Telia fusjonerte våren 2000, men fusjonen sprakk blant annet som følge av uenigheter om Telias bruk av sin dobbeltstemme i styret.

Styreformann Tom von Weymarn i TeliaSonera bekrefter ikke opplysningene om de nye fusjonsdiskusjonene direkte, men sier at Telenor er en veldig interessant fusjonspartner.

- Vi har vært veldig tydelige med at vi ser våre ekspansjonsmuligheter i nærliggende markeder og i eksisterende virksomheter. Telenor er en interessant nordisk kollega. Den industrielle logikken som var mellom Telia og Telenor for noen år siden har ikke fordunstet, sier Telia Sonera-styreformann Tom von Weymarn til Affärsvärlden.

Tidligere i år har mange utolmodige aksjonærer etterspurt utbytte i selskapet. Toppsjef Anders Igel har kommet med følgende kommentar.

- Vi trenger pengene til erverv, sa han tidligere i år.

En fusjon mellom Telia Sonera og Telenor vil skape en telekjempe med 240 milliarder kroner i omsetning og 47 000 ansatte.

Les mer om: