Ønsker alle digitale skjema på et sted

Oslo-bedrifter er svært fornøyd med Altinn og ønsker å kunne rapportere så mye som mulig gjennom systemet.

En undersøkelse gjort av Brønnøysundregistrene om bruken av Altinn, den digitale skjema og innrapporterings-portalen, røper store fremskritt.

Ifølge undersøkelsen blir bedriftene i Oslo stadig mer tilfreds med portalen. I desember 2004 var det på landsbasis 58 prosent som mente at det er enkelt å bruke Altinn. I dag svarer 79 prosent det samme.

Bedrifter i Oslo benytter i økende grad Internett og elektroniske skjema ved innrapportering av offentlige oppgaver - bare 5 prosent insisterer fortsatt på papir.

Tre av fire Altinn-brukere i Oslo forteller at de sparer tid ved å bruke Altinn - myndighetenes internettportal for enklere dialog med det offentlige.

88 prosent av bedriftslederne i Oslo ønsker en felles portal for all offentlig informasjon og skjemaer. De aller fleste Altinn-brukere mener at samtlige offentlige skjemaer bør kunne innrapporteres gjennom Altinn.

- Større samordning av offentlig informasjon via Altinn er noe næringslivet vil ha. For eksempel ønsker ni av ti Altinn-brukere på landsbasis at informasjon og søknadsskjemaer for næringsrettede støtteordninger bør bli tilgjengelig i Altinn, sier direktør ved Brønnøysundregistrene, Erik Fossum. Brønnøysundregistrene har ansvaret for forvaltningen av Altinn-løsningen på vegne av de 19 etatene som pr. i dag deltar i samarbeidet.

Mer enn 15 millioner enkeltskjemaer har passert gjennom Altinn siden portalen ble etablert for to og et halvt år siden. 91 prosent av aksjonærregisteroppgavene og 75 prosent av næringslivets selvangivelser ble rapport inn via Altinn i løpet av våren.

Mens både kjennskapen til og bruken av Altinn er høy, er det bare 22 prosent på landsbasis som kjenner til at Altinn også har dialogfunksjonalitet. Det betyr at informasjonen ikke bare går fra brukerne til etatene, men at etatene også kan sende brev og meldinger direkte til bedriftens eller brukerens elektroniske postkasse i Altinn.

- Dette er en kommunikasjonskanal i sterk vekst. I fjor registrerte vi om lag 36 000 meldinger sendt fra etatene til brukerne, mens prognosen for i år er nærmere to millioner slike meldinger, sier Fossum.

Til toppen