Ønsker Blu-ray og HD DVD på samme plate

Ønsker Blu-ray og HD DVD på samme plate

Tre amerikanske forskere har søkt om patent på en plate som kan bestå av både HD DVD- og Blu-ray-lag.

Filmselskapet Warner skal den 26. september for første gang utgi en film, Lake House, på tre ulike formater på samme tid. Det vil si DVD, HD DVD og Blu-ray Disc (BD).

Men i stedet for å utgi tre separate produkter, hadde det ideelle vært å utgi filmen på én plate som støtter alle de tre formatene.

Tre forskere, hvorav to ifølge NewScientistTech er ansatt i Warner, leverte i august inn en redigert patentsøknad i USA for en type plate som støtter alle de vanlige, optiske formatene, det vil si CD, DVD, HD DVD og BD. En plate med to lag på hver side vil kunne ha to DVD-lag på den ene siden og HD DVD og BD i hvert sitt lag på den andre siden.

Både BD og HD DVD benytter ifølge NewScientistTech en laser med bølgelengde på 405 nanometer. Men mens BD-laget befinner seg 0,1 millimeter under topplaget, er HD DVD-laget plassert 0,5 mm dypere.

For å få dette til, må BD-laget fungere som et toveis speil. Det må reflektere nok lys fra laseren til at BD-laget kan leses, samtidig som det også slipper gjennom tilstrekkelig med lys, slik at en HD DVD-spiller kan lese laget nedenfor, samtidig som BD-laget ignoreres. DVD-lagene på motsatt side skal kunne spilles av med en vanlig DVD-spiller.

Disse platene vil koste mer å produsere enn plater som bare støtter ett format, men dette vil kunne spares inn igjen ved at både leverandører og forhandlere ikke behøver å forholde seg til mer enn én plate per filmtittel.

Det er likevel flere svakheter ved denne tilnærmingen. HD-innhold tar mye plass, slik at lengre filmer ikke vil få plass i bare ett lag (15 eller 25 GB). Dessuten vil datalag på begge sider av platen gjøre det vanskeligere for brukerne å håndtere platen uten å påføre den skader eller fingeravtrykk.

Sist, men ikke minst, er dette bare en patentsøknad. Det gjenstår fortsatt å framstille en slik plate. Materialet i det halvreflekterende BD-laget er ennå ikke blitt funnet. Det må dessuten være tilstrekkelig billig og egnet for masseproduksjon.

Patentsøknaden er tilgjengelig her.

Til toppen