Ønsker en bedre polititjeneste på nettet

Politiet planlegger et nettsted med informasjon fra alle landets politidistrikter og særorganer.

Politiet planlegger et nettsted med informasjon fra alle landets politidistrikter og særorganer.

Det oppgraderte www.politi.no-nettstedet vil være tilknyttet politiets datanett, som er forgrenet til politistasjoner, lensmannskontorer og spesialenheter omtrent 450 geografiske steder i Norge. Her kan brukere finne informasjon fra både Politidirektoratet og fra alle politidistriktene.

Politiet har som formål at det nye nettstedet skal bidra til en effektiv kommunikasjon mellom politi og publikum, framgår det i en pressemelding.

Det er Infostream Services som vant den sensitive driftskontrakten i konkurranse med et 10-talls aktører. Kontrakten har en initiell verdi av nærmere fem millioner kroner. Den inneholder også en opsjon på ytterligere 2 års drift.

Det er første gangen Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) har valgt en ekstern leverandør til å drifte et av sine systemer.

Politiet forventer at det nye nettstedet vil kunne gjøre dem mer tilgjengelig med tjenester og tilbud for publikum.

Løsningen vil være basert på webteknologi og benytter Oracle som plattform, både på databasenivå, som applikasjonsserver og på webserverne.

Til toppen