Ønsker europeisk stamnett

En gruppe ledende organisasjoner innen handel og teknologi opprettet tirsdag en ny allianse som skal forbedre Internett i Europa, spesielt med fokus på handel over nettet.

3Com Europa, et av medlemmene i alliansen, opplyser at Alliance for the Internet i Europe (a4ie) er et industriledet initiativ for å tilby et ikke-konkurrerende forum som skal opptre som en felles stemme på tvers av Europa for å mobilisere lovgivere og regjeringer til å løse de forhold som hindrer europeisk forretningsliv fra å ta fullt utbytte av 90-årenes forretningsverktøy, Internett.

- a4ie vil fungere som en handlingsgruppe, ikke som en prateklubb, sier Steve Rowley, visepresident for 3Com Europe.

Han forteller at alliansen har to hovedutfordringer:

- For det første skal a4ie utvikle en metode for å bestemme finansielle forhold, som tariffer og skattlegging, slik at elektronisk handel kan nå sitt potensial i Europa. For det andre skal alliansen skape en massiv europeisk infrastruktur for å løse de aksessproblemene europeere opplever når de bruker Internett.

Ifølge 3Com anslår analytikere at omsetningen innen elektronisk handel vil kunne nå opp til 200 milliarder dollar i år 2000. 3Com slår nå alarm fordi selskapet tror verdien av dette nye forretningsområdet ikke vil gå til europeiske bedrifter inntil disse forholdene ved Internett er løst.

Ifølge nettverksselskapet er en av barrierene for framtidig kommersiell vekst i Europa mangelen av et felles europeisk stamnett. Økende behov og etterspørsel etter Internett-tjenester, sammen med dereguleringen av telekommunikasjonsindustrien, utgjør store muligheter som 3Com ikke tror kan utnyttes fullt ut så lenge Europa er avhengig av en ofte ustabil amerikansk infrastruktur.

- Hvis europeerne mener alvor når det gjelder elektronisk handel, må vi sørge for Internett-brukerne i hele Europa har et garantert tjenestenivå. Dette inkluderer overføringshastighet, pålitelighet og effektivitet. Kun en organisasjon som a4ie kan løse disse problemene, sier Simon van Otichem fra nederlandske ING Bank i en pressemelding.

Blant de andre medlemmene i a4ie finner man CERN, Siemens OEN og Universitetet i Utrecht.

Til toppen