Ønsker felles-europeisk nødnummer for barn

Norge innfører alarmtelefon for varsling om voldsutsatte barn.

Ønsker felles-europeisk nødnummer for barn

Norge innfører alarmtelefon for varsling om voldsutsatte barn.

I dag er bekymringsmeldere henvist til forskjellige instanser - politi, barnevern, skole, sosialtjeneste.

I løpet av april vil en egen nødtelefon for voldsutsatte barn bli opprettet. Den vil være døgnåpen, gratis og gjøre det mye lettere enn i dag å oppnå kontakt med hjelpeapparatet.

Det skjer etter sterkt påtrykk fra Barneombudet, som ikke minst oppfordrer også voksne til å ta kontakt hvis de har den minste mistanke om at barn har det vondt eller vanskjøttes.

Et konkret nummer som vil være gyldig i hele EU-området, er til behandling i Post- og teletilsynet.

- Man kan alltids ringe politiet hele døgnet, men en slik alarmtelefon vil gjøre det lettere å ta kontakt for å melde fra om barn som lever vanskelige liv, enten det gjelder overgrep, omsorgssvikt eller vold, sier barneombud Reidar Hjermann til NTB.

For et par uker siden var han til stede da Redd Barna viste den sterke animasjonsfilmen «Sinna Mann»som rørte kongen til tårer. Filmen er ledd i organisasjonens kampanje, som retter søkelyset mot vold mot barn i hjemmet.

Ideen om et enkelt nødnummer for barn er ikke ny. Den ble allerede lansert på Trond-Viggo Torgersens tid som barneombud på 1990-tallet. Først nå ser den ut til å bli en realitet.

Det skjer etter mønster fra Island, som allerede i flere år med vellykket resultat har hatt et sentralt nødnummer som også brukes av barn. «Alle» barn på Island kjenner nummeret.

Sist sommer la Barneombudet fram en 22 siders rapport - Alarmtelefonen - med forslag om en egen telefon for bekymringer om barn. Nå er tanken i ferd med å bli realisert, med Barne- og likestillingsdepartementet som oppdragsgiver.

Ved å ringe ett nummer vil barn eller voksne komme direkte til en døgnbemannet barnevernsvakt. Bekymringstelefoner fra kommuner uten slik tjeneste, blir automatisk kanalisert til Barnevernvakta i Kristiansand, som umiddelbart videreformidler samtalen til rette offentlige instans.

- Vi er klar til å sette i gang 22. april. Da vil vi være fullt bemannet med kvalifisert personell, og alle tekniske systemer vil da være døgnkontinuerlig operative. Nå står det bare på at vi får et nummer, sier prosjektleder Jan Kristian Sæbø i Kristiansand kommune til NTB.

For Barneombudet har det ifølge Reidar Hjermann vært viktig at dette er en offentlig tjeneste, som har autoritet og myndighet til å handle, og som raskt kan ta kontakt med riktige deler av hjelpeapparatet.

Til toppen