Ønsker flere Hoff-damer

- Vi har alt for få kvinner i IT-bransjen. Spesielt gjelder dette kvinnelige ledere. Nå tar vi affære for å slippe kvinnene opp og frem, sier Per Morten Hoff i IKT-Norge.

- Det er et problem i vår bransje at det er så mannsdominert, sier Per Morten Hoff til digitoday.no. - Vi ønsker flere kvinner og spesielt flere kvinnelige ledere. Det er viktig med mangfold i vår bransje, og kvinnelige ledere trenger vi for å sikre rekruttering.

Hovedutfordringen er å få kvinnelige ledere opp og frem, mener Hoff.

- Det må stimuleres til at flere jenter tør å begynne i IT-bransjen. De har blant annet hatt kvotering på NTNU og Institutt for Informatikk, så flere kvinner er på vei inn i bransjen. Da må vi legge forholdene til rette, sier han.

Dette kan dreie seg om mange praktiske forhold. IKT-Norge går nå ut med en mentorordning der både kvinnelige og mannlige ledere kan gi råd og veiledning, men det er bare jenter som får mentor. I tillegg ønsker organisasjonen å kartlegge hindringer for at kvinner kommer seg frem i IT-bransjen.

- Det kan være rent praktisk, tror Hoff og nevner faktorer som arbeidstid, barnehagetilgang, eller at menn ikke slipper dem til.

- Vi søker om penger fra bransjen og SND til et prosjekt som kan finne ut av dette, sier Hoff.

Han forteller også at da IKT-Norge spurte etter mentorer fikk de veldig stor respons. - Dette er kun tilbud til IKT-Norges medlemmer; kvinner som er i bransjen allerede og som vil opp og frem.

Blant dem som har meldt seg som mentorer er Håvard Larsen i Compaq og Ole Morten Settevik i Microsoft Norge.

Hoff understreker at det er IKT-Norge som administrerer mentor-ordningen. - Ikke begynn å ringe til Håvard Larsen nå...

IKT-Norge jobber med prosjektet fremdeles, men syntes dette var en fin dag å starte på. - Dessuten har vi mangel på arbeidskraft. Vi kan ikke syte over dette hvis vi holder kvinner utenfor vår egen næring, mener Hoff.

Han har ikke noe prosenttall på kvinneandelen i IT-bransjen, men han sier den er lav. - Jeg vil tippe at under ti prosent av de ansatte i IT-bransjen er kvinner, og det er altfor lite, sier Hoff.

Også Nærings- og handelsdepartementet ønsker kvinner i IT-bransjen opp og frem. NHD opplyser i dag i en pressemelding at nærings- og handelsminister Grete Knudsen vurderer en ny låneordning for etablerere.

- Vi vil vurdere å videreutvikle dagens ordninger for nyetablerere til en låneordning for nyetablerere. En type "Statens lånekasse for etablerere", som først og fremst skal sikre midler til livsopphold for de som ønsker å etablere ny bedrift, sa Knudsen på et samråd med kvinnelige gründere og næringslivsledere på Grünerløkka i dag.

- Vi trenger kvinnelige etablerere, like mye som mannlige. Derfor vil vi i tiden framover øke fokuset på kvinnelig entreprenørskap. Dersom Norge skal makte overgangen inn i den nye økonomien trenger vi alle hender og hoder i aktivitet. Vi kan ikke konkurrere i kunnskapsøkonomien med bare halvparten av befolkningen.

Til toppen