Ønsker tilbakemeldinger på utkast til web-tjenesterprofil

WS-I ber om tilbakemeldinger på et utkast til en rekke anbefalinger om bruk av standarder innen web-tjenester.

WS-I ber om tilbakemeldinger på et utkast til en rekke anbefalinger om bruk av standarder innen web-tjenester.

Web Services Interoperability Organization (WS-I) har offentliggjort et utkast til sin "grunnleggende profil" - "Basic Profile" - og ber om tilbakemeldinger. WS-I er en sammenslutning av IT-konkurrenter - både Microsoft, Sun, IBM og Oracle er medlemmer - som arbeider for å sikre at web-tjenesters virkelighet lever opp til visjonene.

Les også

Organisasjonen presiserer at dokumentet den ønsker tilbakemeldinger på, gjenspeiler diskusjonene i arbeidsgruppen som har ansvaret for å formulere anbefalinger om hvordan utviklere må forholde seg til definerte standarder slik at web-tjenester kan arbeide mot hverandre slik hensikten er. Alt kan i prinsippet endres, avhengig av reaksjonene, og ingenting må betraktes som bindende utenom det overordnede målet.

Utkastet begynner med hvordan SOAP-meldinger skal representeres i XML og hvordan SOAP kan anvendes i HTTP. Det følger opp med et langt kapittel viet beskrivelser av web-tjenester, og med hvordan tjenester skal bekjentgjøre seg selv for hverandre. Til slutt er det et kapittel om sikkerhet, med bruk av HTTPS og forhold til sertifiserende myndigheter.

WS-I tar sikte på å ha en endelig utgave av "Basic Profile Version 1.0" klar tidlig i 2003. Denne profilen skal følges opp med blant annet verktøy som kan teste for kompatibilitet, og med eksempler på applikasjoner som holder seg til profilen.

Til toppen