OOXML-debatten grenser til krigstilstander

Shahzad Rana mener debatten rundt OOXML-standarden minner mer om en krig.

OOXML-debatten grenser til krigstilstander

Shahzad Rana er en av gründerne i Questpoint, som er et kompetanseselskap som arbeider primært med Microsoft teknologi.

Rana er leid inn av Microsoft for å hjelpe dem med prosjektet, og leder arbeidet med å få sertifisert OOXML som åpen standard.

Selv om Rana har klare Microsoft-interesser, mener han at det har oppstått en usaklighet i diskusjonen om hvorvidt Microsofts OOXML-format nå skal godkjennes som en ISO-standard.

    Les også:

- Det hele minner mer om en fundamentalistisk relgionskrig, uttaler Rana til digi.no.

Det har oppstått en rekke motargumenter mot at Microsoft skal få sitt format godkjent. Blant annet at det ikke er et åpent format og ikke fritt ettersom Microsoft kan endre patent-lisensieringen om de vil.

Det hevdes også at formatet ikke lar seg implementere på en skikkelig måte på alle plattformer og at spesifikasjonen er ufullstendig. I tillegg vil Microsoft med stor sannsynlighet implementere små utvidelser til den om kort tid, slik at du like fullt må oppgradere til siste versjon av MS office for å lese dokumentene du får tilsendt.

Motstanderne spør også om to standarder i det hele tatt er nødvendig ettersom en ISO-standard. Vi trengte ikke både Beta-Max og VHS. Vi trenger ikke blu-ray og HD-DVD.

Shahzad Ranas mener det hele må roes ned, og påpeker at det ikke er noe verken eller, men både og. Dette er Ranas svar:

Påstand 1: OOXML er ikke et åpent format.

Jeg har lest linken, og det medfører ikke at ECMA OXML er et lukket format. Hele XML naturen er at ting er åpne. Alle kan ta tak i ECMA OXML spekken og implementere dette uten noen form for interaksjon med Microsoft eller ECMA.

Påstand 2: OOXML er ikke fritt (MS kan endre patent-lisensieringen om de vil).

Microsoft har brukt Opensource advokater til dette arbeidet. Og de har en uomtvistelig «not to sue» klausul mot brukerne av ECMA OXML formatet.

Påstand 3: OOXML lar seg ikke implementere på en skikkelig måte på alle plattformer - spesifikasjonen er ufullstendig (jf. «gjør som i Word 95»- book 4 section 15.3.6, «autoSpaceLikeWord95»).

Det er snedig at folk bruker elementer som dette. La oss ikke glemme at Microsoft Office suiten har en lang historie. Formatet skal ivareta de gamle dokumentene for nettopp å gi tilbakeoverkompatibilitet. Det ligger også andre gamle «tags» nettopp for å få til denne kompatibiliteten. Det er ikke dermed sagt at nye dokumenter bruker tags som «autoSpaceLikeWord95». Dette er også andre tags som for å støtte gamle dokumenter - nye bruker ikke disse taggene.

Påstand 4: OOXML er ikke en definerer standard. MS vil med stor sannsynlighet implementere små utvidelser til den om kort tid, slik at du like fullt MÅ oppgradere til siste versjon av MS office for å lese dokumentene du får tilsendt.

Dette er rene spekulasjoner. Dokumentformatet eies ikke av Microsoft lenger. Det er ECMA og senere ISO hvis dette går gjennom. Microsoft er en implementør som alle brukere av formatet. Selvsagt kan man velge å implementere formatet med sine små justeringer. Dette gjelder ikke bare ECMA OXML men også alle andre standarder. Ønsker man derimot at deres implementering skal være endel av standarden må dette sendes inn til komiteen som eier den - og de avgjør hva som blir en del av standarden eller ei. Det er ikke Microsoft som bestemmer dette alene.

Microsoft sitter i komiteen SC34 som Standard Norge har prosjektansvaret for, og er representert i i ECMA.

Påstand 5: Vi trenger ikke to standarder for dokumenter. OpenDocument er allerede en ISO-standard. Vi trengte ikke både Beta-Max og VHS. Vi trenger ikke blu-ray og HD-DVD.

Formatene lever så lenge det er et marked for det. Historien med Beta-max og VHS var slik at markedet ikke valgte å implementere begge. Begge formatene eksisterer men markedet vil noe annet. Når det gjelder blue-ray og HD-DVD har markedet ennå ikke bestemt seg. Der er ikke dermed sagt at vi skal bestemme hva vi trenger eller ei. Det er det helt opptil markedet å avgjøre hva folk vil bruke. Men formatene gir muligheten og ikke minst frihet til å kunne velge. Og det er deres tekniske kvalitet som avgjør om de overlever eller ei.

Når det gjelder ODF så er ikke dagens ISO-godkjende standard god nok til å ivareta vår historie av dokumenter. Og dessuten er det mange tekniske begrensinger. Hvordan verden vil se ut fremover så blir det bare gjetting fra min side. Standarder er bare til for å reflektere at det finnes et mangfolk og dette må struktureres og tilgjengligjøres. Og ISO er en slik standardiseringskomitee for å tilgjengeliggjøre dette mangfoldet.

Noen eksempler for at det finnes mange standarder for samme formål:

  • Stikkkontakter.
  • Telefonkontaker.
  • En urskog av skruer (Torx, stjerneskruer har mange varienter, umbrako).
  • Bildeformater (JPEG, PIC, TIFF ++++).