OOXML under ISO uten praktisk betydning

Analyseselskapet Gartner mener ISOs godkjenning av OOXML ikke betyr så mye.

OOXML under ISO uten praktisk betydning

Analyseselskapet Gartner mener ISOs godkjenning av OOXML ikke betyr så mye.

I et notat om ISO-godkjenningen av Microsoft og Ecma Internationals åpne dokumentformat Office Open XML (OOXML) konkluderer analyseselskapet med at virkningene blir små.

De som kan dra fordel av godkjenningen vil i hovedsak være organisasjoner som er opptatt av å la applikasjoner utveksle data seg i mellom. For de fleste Office-dokumentene vil nytten være begrenset, heter det.

Gartner var blant dem som på forhånd hadde ventet at ISO ville avvise å godkjenne OOXML. Det ville ha tvunget brukere, særlig i offentlige organisasjoner, over på ODF hvis de er opptatt av å ty til åpne standarder for å oppnå bedre samspill. Ifølge Gartner ville det vært dyrt å gå over til ODF, og andre praktiske fordeler enn selve samspillet mellom applikasjoner – «interooperabilitet» kan ikke analyseselskapet se. For disse betyr ISOs godkjenning av OOXML at de kan slippe å gå over til ODF.

Gartner peker på at begge ISO-standardene, altså både ODF og OOXML, er nært knyttet til bestemte produkter, henholdsvis Microsoft Office og OpenOffice.org. Valg av dokumentformat går følgelig parallelt med valg av kontorpakke. Gartner tror ikke at noen av konvertererne mellom ODF og OOXML, verken den Microsoft har bestilt fra SourceForge eller den Novell står for, vil oppnå full kompatibilitet med alle egenskapene i Microsoft Office.

Poenget med XML-formater som ODF eller OOXML er at data i dokumentene som produseres, lett kan deles automatisk med andre applikasjoner.

Gartner peker på at de færreste kontordokumenter som produseres i dag inneholder slike data, og at det følgelig ikke er snakk om annet enn en teoretisk bruksmulighet. Denne situasjonen kan endre seg i framtiden, men per i dag har denne egenskapen liten relevans.

– Noen har foreslått at [XML-baserte] dokumentstandarder er viktig for dokumenter med for eksempel formell juridisk status eller historisk relevans, og som må kunne aksesseres langt inn i framtiden. Vi tror det er bedre alternativer enn dette når dokumenter skal arkiveres, heter det videre i Gartner-notatet.

Gartner peker på at i praksis brukes verken OOXML eller ODF i utstrakt grad av noen applikasjon. Både Office- og OpenOffice-brukere holder seg i hovedsak til Microsofts eldre binære formater. Økt brukt av ODF er avhengig av en signifikant økning i antall OpenOffice-brukere, heter det.

Over tid venter Gartner økt bruk av både ODF og OOXML. Per i dag mener analytikerne det ikke er noen klar grunn til å anbefale den ene foran den andre.

    Les også:

Til toppen