Open-source program for belastningsdeling

Suns program for prosess-deling kan få enkelte av de dedikerte leverandørene til å skjelve.

Suns program for prosess-deling kan få enkelte av de dedikerte leverandørene til å skjelve.

Programmer for å distribuere belastningen en maskin har til andre på samme nettverk med ledige ressurser er ingen nyhet, men å legge dette til gratis nedlastning samt tilby koden for å implementere egne løsninger og overføre denne til andre plattformer er nytt.

De fleste systemer brukes skremmende lite effektivt. Ifølge Sun brukes de faktisk så lite som kun 5% til 20% effektivt. Hvis da en maskin jobber 100% effektivt i en periode kan man da overføre en del av belastningen til andre maskiner for å utføre oppgaver raskere og dermed benytte maskinparken mer effektivt. Både tidsmessig og kostnadsmessig.

Et firma kan for eksempel kjøpe inn en maskin som, med firmaets største ressurser, stå som en server som har som hovedoppgave å hjelpe de andre maskinene med sine intensive oppgaver.

Programmet Sun Grid Engine er et produkt av oppkjøpet av produsenten GridWare som kun produserte denne typen programmer.

Målsetningen med programvaren er å hjelpe til med å lage såkalte compute farms, som er en samling maskiner som samarbeider om å løse oppgaver. Med andre ord prøver Sun å fjerne den gamle "sannheten" om at det er snakk om maskiner, og heller innføre at det er snakk om ressurser. Dette er en av grunnpilarene i deres strategi som kalles The Net Effect - eller nettverkseffekten om man vil.

Suns egne sider for GridWare finner du her.

Til toppen