«Open source» viktig for det kommersielle

– Åpen kildekode er et viktig bidrag til kommersiell programvare, sier SiteVision-utvikler Rickard Öberg.

– Åpen kildekode er et viktig bidrag til kommersiell programvare, sier SiteVision-utvikler Rickard Öberg.

Rickard Öberg er en av Sveriges ledende innen åpen kildekode, kjent for sine bidrag til erkjente produkter som JBoss, WebWorks og XDoclets. Han er samtidig den sentrale utvikleren i SenseLogic som står bak det kombinerte – og kommersielle – systemet SiteVision for webpublisering og portal.

    Les også:

Öberg er med andre ord en fremtredende nordisk representant for en sentral internasjonal trend innen programvare, at åpen kildekode er et viktig bidrag til kommersiell programvare. Det er ikke snakk om leire som skal bekjempe hverandre, men om at kommersielle aktører tjener på både å bidra og hente fra åpen kildefellesskapet.

SiteVision er selv et godt eksempel på dette.

– Alle elementene er portlets, selv om SiteVision ser ut som en ren publiseringsløsning, forteller Öberg mens han viser produktet.

En «portlet» er en komponent i en portal, et lite vindu for å løse spesifikk funksjonalitet som oppdatering, søk, oppslag, skjemaer med mer. I Java-verden er det en standard spesifikasjon for portlet, kjent som JSR 168. Spesifikasjonen definerer programmeringsgrensesnitt, og sikrer at JSR-168-kompatible portlets kan brukes i enhver Java 2EE-basert portal. Dette er spesielt viktig innen aggregering av funksjonalitet, brukerbestemt tilrettelegging, presentasjon og sikkerhet. JSR-168 er nært knyttet til en annen viktig spesifikasjon, kjent som WSRP eller «web services for remote portlets».

– Denne standarden gjør at dersom du har en portlet som fungerer i for eksempel Oracles portalløsning, kan du uten videre ta den inn i SiteVision.

Rundt JSR-168 er det bygget flere fellesskap, blant dem Java.net Portlet Community og JSR168.org.

– Disse fellesskapene tilbyr komponenter som man kan legge til i egne løsninger. Mange av dem er åpen kildekode.

Öberg mener åpen kildekodeprogramvare i hovedsak er egnet som grunnlag for videre utvikling.

– Ferdige produkter i åpen kildekode skal helst dreie seg om infrastruktur og prosjekter for utviklere. Derfor kan man tilby applikasjonstjenere og databaseverktøy som åpen kildekode. Men i produkter der sluttbrukeren ikke er en utvikler, duger ikke denne modellen. Slike produkter må ha et enhetlig grensesnitt, det må ikke være så mange som arbeider på det, og det må være klart hvem som har ansvaret overfor sluttbrukeren.

Derfor er for eksempel SiteVision et kommersielt produkt.

– Åpen kildekode har ingen direktekopling til sluttbrukeren, det er et problem i forhold til både support og grensesnitt. SiteVision er derimot ikke for tekniske folk. Det må frontes av én klar aktør.

Likevel er det mye åpen kildekode i SiteVision.

– Vi kjører for eksempel på Tomcat. Vi bruker WebWorks for avanserte interaktive portlets. Til sammen er det 50 tilfeller av bidrag fra «open source». Men vi integrerer alt i et enhetlig produkt.

Fleksibiliteten i den komponentbaserte utviklingsmodellen har også andre fordeler, forteller markedssjef Kjell Isaksen i Objectware som foredler og selger SiteVision-løsninger i Norge.

– Det innebærer at SenseLogic kan nøye seg med å levere et antall grunnfunksjoner, som Objectware kan supplere med mer avanserte komponenter, også basert på JSR-168.

Pilotprosjekter for visse kunder kan gi opphav til nye portlets som kan gjenbrukes i produktet. På den andre siden overlater SenseLogic alt det rent kundespesifikke til sterke partnere som også kan ta support for helheten i det de leverer. Slik håndterer for eksempel WM-data SiteVision-implementeringen i en så stor kunde som det svenske skattedirektoratet.

Til toppen