OpenOffice ble for dyrt

- 19 millioner kroner spares ved å velge Microsoft, sier Sarpsborg kommune.

OpenOffice ble for dyrt

- 19 millioner kroner spares ved å velge Microsoft, sier Sarpsborg kommune.

- Det var som å komme til steinalderen. Det gikk ikke an å finne folk via internett, e-postsystemet og adresseboken var ubrukelig, sier IT-sjef Tommy Otnes til magasinet Offsek.

Kraftuttrykket beskriver situasjonen som Otnes sier han møtte da han i 2009 tiltrådte stillingen som IT-sjef i Sarpsborg kommune.

Østfold-kommunen var i årevis kjent som en av landets ivrigste tilhengere av fri programvare. Så sent som i 2005 beregnet kommunen at de ville spare fire millioner årlig på å ikke kjøpe Microsoft-lisenser.

Nå har pipen fått en annen lyd, og mer enn 4000 kommuneansatte nye verktøy.

Sarpsborg vraket OpenOffice og e-postklienten Thunderbird til fordel for

Microsoft-plattform tidlig i fjor sommer. Kommunen sier de sparer mange millioner kroner på overgangen.

- Mer effektiv drift og store besparelser med Microsoft-plattform, sier Pål Nilsen i Sarpsborg kommune.
- Mer effektiv drift og store besparelser med Microsoft-plattform, sier Pål Nilsen i Sarpsborg kommune.

- OpenOffice var ikke godt nok som arbeidsverktøy, hevder Pål Nilsen, som er seksjonsleder og kommunens ansvarlig for IT og kommunikasjon.

Han viser til en effektiviseringsgevinst etter overgangen på 11,4 millioner kroner i årets budsjett.

Microsoft og den norske partneren Software Innovation bruker nå begge Sarpsborg som kundecase. Der sier rådmannen i kommunen at de regner med å bruke 15 millioner kroner mindre på IT i 2010 enn året før.

Men innsparingene beregnes å bli enda høyere.

- Total innsparing anslås til rundt 19 millioner kroner neste år. Innføringen av Office er en av de største faktorene i den besparelsen, sier Nilsen til digi.no.

- Kommunens påstand er latterlig, sier konstituert leder Christer Gundersen i Friprogsenteret
- Kommunens påstand er latterlig, sier konstituert leder Christer Gundersen i Friprogsenteret Bilde: Friprogsenteret

Det står i sterk kontrast til oppfatningen om at fri programvare har et økonomisk fortrinn, i kraft av å være et lisensfritt alternativ, og ikke minst poenget med å kunne gjenbruke løsninger.

- Latterlig påstand

Nasjonalt senter for fri programvare sier de tar forbehold om at de ikke kjenner detaljene i denne saken veldig godt.

Likevel stiller de seg svært kritisk til at Microsoft-plattformen kan gi den innsparingen som kommunen sikter til.

- Hvis Sarpsborg kommune sier de skal spare 15 millioner kroner i året på å gå over til Microsoft i forhold til OpenOffice så vil jeg beskrive det som en latterlig påstand, sier konstituert direktør Christer Gundersen i Friprogsenteret til digi.no.

Han utfordrer dem til å dokumentere regnestykket. Vi returnerer derfor til kommuneadministrasjonen og spør.

- Det stilles spørsmål ved hvordan dere kan beregne så store økonomiske fordeler ved å velge bort lisensfrie OpenOffice. Hva er forklaringen?

Microsoft isolert er mer en utgift enn en besparelse, men vi må se på totalen. - Ser man på Microsoft isolert er det mer en utgift enn en besparelse, men vi må se på totalen og hva disse verktøyene gjør for oss i forhold til å drive effektivt. Det gir en innsparingsgevinst som er synliggjort i budsjettet, sier Nilsen.

- Synd friprog ikke er et alternativ
- Hva var bakgrunnen for at Sarpsborg kommune valgte OpenOffice ved forrige korsvei?

- Det var før min tid, men jeg vil tro det rett og slett var for å prøve det ut. Det var nok fornuftig å ta det valget den gangen, men så har IT-verdenen og ikke minst Sarpsborg kommune utviklet seg videre, både i omfang og kompleksitet. Behovene våre som en profesjonell bedrift har økt i takt med tiden. Utviklingen har kanskje gått litt raskere enn det gratisalternativene har kunnet være med på.

- Vi har brukt OpenOffice i flere år, så vi har på mange måter sett at vi var bedre tjent med å gå over til en Microsoft-løsning. I utgangspunktet er vi veldig lei oss for det. Intensjonen bak fri programvare er veldig god. Det er mitt håp at friprog senere kommer dit at løsningene er av en kvalitet som gjør det til et reelt alternativ.

Leverandørmangel

På et område enes både kommuneadministrasjonen og Friprogsenteret. Begge peker på en mangel av leverandører som leverer tjenester tilknyttet OpenOffice i det norske markedet.

- Det finnes et vell av Microsoft-partnere, men ikke like mye å velge i på friprogmarkedet. I vår situasjon var dette en av grunnene for overgangen. Det gir større valgmuligheter å komme på en plattform som er mer allment brukt og tilgjengelig, sier seksjonsleder Pål Nilsen.

- Vi må kunne stille spørsmål rundt leverandørmarkedet for OpenOffice. Det burde vært sterkere, det er det ingen tvil om, erkjenner Gundersen i Friprogsenteret.

Gundersen har ved flere anledninger brukt følgende eksempel overfor digi.no for å beskrive den vanskelige kampen med å gjøre alternativer til Microsoft Office attraktive for offentlig sektor.

- Jeg har i minst tre år spurt alle jeg har møtt, men har ennå til gode å møte en eneste person i offentlig sektor som ikke bruker Word.

    Les også:

Til toppen