OpenOffice-kupp mot Oracle

Utviklerne danner egen stiftelse og døper pakken om til «LibreOffice».

OpenOffice-kupp mot Oracle

Utviklerne danner egen stiftelse og døper pakken om til «LibreOffice».

Gruppen av frivillige bidragsytere bak den fritt tilgjengelige kontorpakken OpenOffice.org har opprettet en egen stiftelse, The Document Foundation.

Stiftelsen skal være selvstendig og uavhengig, og opprettes for å «sikre fortsatt vekst og positiv utvikling i prosjektet», heter det i en pressemelding.

Selve kontorpakken døpes om til LibreOffice.

Opprettelsen av The Document Foundation kan vanskelig tolkes som annet enn et kupp mot Oracle, som overtok ansvaret for OpenOffice da de kjøpte Sun.

Det rettes ingen direkte kritikk mot Oracle fra stiftelsens side i verken pressemeldingen eller på stiftelsens nettsted. Men hadde skilsmissen vært frivillig, ville det ikke vært nødvendig å bytte pakkens navn fra OpenOffice til LibreOffice.

LibreOffice har åpenbart bred støtte. Blant dem som har sluttet seg til er de globale Linux-distributørene Novell, Red Hat og Canonical (Ubuntu). Også Gnome og Google er med, samt Open Source Initiative. Ellers er stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk med, i likhet med tilsvarende nasjonale fellesskap for OpenOffice i Storbritannia, Frankrike og Brasil.

Det kan antakelig ventes en LibreOffice-utgave fra Åpne kontorprogram på norsk om ikke altfor lang tid.
Det kan antakelig ventes en LibreOffice-utgave fra Åpne kontorprogram på norsk om ikke altfor lang tid.

Oracle er invitert til å delta i det nye samarbeidet, og til å overgi varemerket OpenOffice til den nye stiftelsen. Det foreligger ennå ikke noe kommentar fra Oracles side.

En støtteerklæring til LibreOffice fra Richard Stallman, leder for Free Software Foundation (FSF), antyder uoverensstemmelser som kan ha utløst kuppet mot Oracle.

– Jeg er svært glad for at Document Foundation ikke vil anbefale ufrie tillegg, siden de er det viktigste frihetsproblemet knyttet til dagens OpenOffice.org. Jeg håper at LibreOffice-utviklerne og OpenOffice-utviklerne som lønnes av Oracle vil være i stand til å samarbeide om å videreutvikle koden, sier Stallman.

I den norskspråklige utgaven av pressemeldingen, er uttalelsen fra Stallman utelatt.

Støtteerklæringen fra Googles åpen kildekodesjef Chris DiBona er også interessant:

– Opprettelsen av The Document Foundation er et viktig skritt for å anspore til ytterligere utvikling av kontorpakker i åpen kildekode. At alle bidragsytere likestilles er en forutsetning for et bredt og aktivt fellesskap rundt et åpen kildekodeprosjekt.

Med andre ord: Det er glede over at Oracles rolle i det minste reduseres og over at «ufrie tillegg» bannlyses fra LibreOffice, i tråd med FSFs strenge tolkning av begrepet fri programvare.

Til toppen